Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos nuostatai 2022-03-09 17:07:30 33.17 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-04 19:14:47 88.76 KB
Progimnazijos ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-11-17 22:07:25 41.09 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-03-09 17:07:56 35.95 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:15 132.08 KB
Mokinio elgesio mokykloje tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:25 72 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-03-09 17:07:56 52.56 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:51 28.94 KB
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:37 28.42 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-01 16:23:17 22.42 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2022-03-09 17:08:02 1.13 MB
Virtualaus bendravimo ir darbo nuotolinio mokymosi pamokose taisyklės 2022-11-17 22:07:12 15.41 KB
Prašymai
Prašymas į 6-8 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Pagrindinio ugdymo sutartis 2022-03-09 17:08:10 52.5 KB
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų 2022-03-09 17:08:10 13.63 KB
Prašymas į 5 klases 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas į 1-4 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2025 metų strateginis planas 2023-01-25 12:51:14 69.62 KB
2023 - 2024 m.m. ugdymo planas 2023-09-07 07:18:50 111.18 KB
2023 m. veiklos planas 2023-02-02 16:52:55 116.81 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 17:58:19 22.46 KB
Veiklos ataskaitos
Progimnazijos veiklos ataskaita 2022 m. 2023-09-14 19:35:05 21.22 KB
2022 m. direktorės veiklos ataskaita 2023-04-18 19:15:53 3.56 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 849.89 KB
2023 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 3.59 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 2023-03-28 18:58:26 23.57 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 2023-03-28 18:58:26 936.67 KB
2022 m. II ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 2023-03-28 18:58:26 957.56 KB
2022 m. I ketvirčio finansinės veiklos ataskaitos 2023-03-28 18:58:26 912.18 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 7.62 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 10.16 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-28 18:59:43 10.33 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-28 18:59:43 1.52 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-28 18:59:43 1.44 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-28 18:59:43 1.13 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 194.23 KB
15 dienų 6-10 metų vaikų valgiaraštis 1.02 MB
15 dienų 11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis 1.04 MB
15 d. veganiškų patiekalų valgiaraštis 0.99 MB
15 d. vegetariškų patiekalų valgiaraštis 1.03 MB
15 dienų laisvai pasirenkamas valgiaraštis 5.18 MB
Mokinių maitinimas švediško stalo principu 14.62 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2023-01-25 15:11:22 188.51 KB
Mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas 2022 m. 201 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 396.3 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programų vykdymo tvarkaraštis 2023-2024 m. m 2023-09-25 12:50:22 158.1 KB
Vertinimai ir įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 2023-02-07 20:43:08 14.65 MB
Mokyklos išorinio vertinimo rezultatai 2022-03-09 19:05:05 46.44 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Prano Mašioto progimnazijos korupcijos prevencijos programa 2023-03-09 16:56:56 15.62 KB
Prano Mašioto progimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 16.54 KB
Klaipedos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023 -2025 metų veiksmų planas 203.61 KB
Nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės 23.85 KB
Priedas Nr. 1 Darbuotojų elgesio reikalavimai, gavus pasiūlymą priimti kyšį 2023-09-19 20:50:07 18.2 KB
Priedas Nr. 2 Pasiūlymo priimti dovanas/kvietimus vertinimo kriterijai 18.06 KB
Korupcijos prevencijos veiklos ataskaita 2022 m. 42 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Kolektyvinio apsaugos statinio (KAS) planas 2023-03-16 19:17:07 20.19 KB
Kolektyvinio apsaugos statinio (KAS) I aukštas 107.44 KB
Kolektyvinio apsaugos statinio (KAS) II aukštas 120.25 KB
Ekstremalių situacijų 2023-2025 m. prevencinių priemonių planas 22.52 KB
2023 m. kalendorinių veiksmų planas 18.59 KB
2023 civilinės saugos veiklos planas 2023-01-25 15:11:57 17.2 KB
2022 m. ekstremalių situacijų prevencinių priemonių plano ataskaita 22.61 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Privatumo politika 2023-03-09 16:41:59 18.03 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų politika 2023-03-09 16:42:10 65.38 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-09 16:42:18 63.22 KB
Informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės 2023-03-09 16:42:28 49.6 KB
Asmens duomenų apsaugos tvarka organizuojant nuotolinį mokymą(si) 2023-03-09 16:42:38 26.8 KB
Mokyklos pristatymas Atnaujinta Dydis
Kodėl norėčiau mokymosi kelią pradėti Prano Mašioto progimnazijoje?(skrajutė) 2022-03-07 17:16:13 343.61 KB
Katalikiškas ugdymas Atnaujinta Dydis
Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata 2022-11-21 21:18:19 153.91 KB
Katalikiškojo ugdymo programa 57.5 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m.m. klasių tvarkaraščiai 2023-09-21 13:16:54 717.48 KB
2023-2024 m.m. mokytojų tvarkaraščiai 2023-09-22 09:57:19 1.11 MB
2023-2024 m.m. konsultacijų teikimo tvarkaraštis 1-8 klasių 2023-09-21 13:17:25 16.04 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Metinė ataskaita
2022-2023 m. m. ugdymo(si) rezultatai 2023-09-12 20:27:52 580.55 KB
Pirmūnai bei konkursų nugalėtojai 2022/2023 m. m
Pirmūnai 90.21 KB
Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose ir kt. 2023-04-04 20:06:58 35.33 KB
Klasių šventieji globėjai Atnaujinta Dydis
Šventasis Pal. Carlo Akutis 1a,1b,2b ir 5a klasių globėjas 2022-03-08 14:59:29 148.94 KB
Šventoji Cecilija 1c ir 5c klasių globėja 2022-03-08 15:03:37 160.12 KB
Šventasis Pranciškus Asyžietis 2a, 5b, 6a ir 8c klasių globėjas 2022-03-08 15:04:17 198.12 KB
Šventoji Teresėlė 2022-11-21 20:50:10 120.53 KB
Šventoji Agota 3b klasės globėja 2022-03-08 15:05:14 212.58 KB
Šventasis Matas 3c klasės globėjas 2022-03-08 15:06:36 130.75 KB
Sv._jonas_bosko_1 2022-11-21 20:51:06 130.07 KB
Sv._benediktas_nursietis 2022-11-21 20:51:06 165.59 KB
Sv._dominykas_savio 2022-11-21 20:51:07 91.09 KB
Sv._juozapas_darbininkas 2022-11-21 20:51:07 135.87 KB
Sv._kazimieras 2022-11-21 20:51:07 175.31 KB
Sv._mikalojus 2022-11-21 20:51:08 131.13 KB
Sv._rokas 2022-11-21 20:51:08 113.2 KB
Sveikatos ugdymas Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokinių sveikatos būklės analizė 2021-2022 m. m. 2022-11-22 00:55:09 727.74 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 21.83 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 23.66 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-01-22 11:48:00 55.41 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus informavimo tvarka 2023-01-22 11:47:45 24.52 KB
Darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-01-25 15:13:00 43.5 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Nauja izoliacijos tvarka 2022-03-09 15:48:39 538.15 KB
Testavimo tvarka 2021-09-08 2022-03-09 15:48:39 61.5 KB
Testavimo grafikas 2021-09-08 2022-03-09 15:48:39 23.02 KB
Covid-19 ligos valdymo priemonių planas 2021-09-07 2022-03-09 15:48:39 3.96 MB
Įsakymas dėl atsakingo asmens paskyrimo už COVID-19 ligos valdymą 2020-09-17 2022-03-09 15:48:39 12.27 KB
Algoritmai kaip elgtis Covid -19 metu 2022-03-09 15:48:39 3.91 MB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvis 1.22 MB
Prevencinė veikla Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-29 19:17:09 47.88 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Progimnazijos ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-11-17 22:07:25 41.09 KB
Virtualaus bendravimo ir darbo nuotolinio mokymosi pamokose taisyklės 2022-11-17 22:07:12 15.41 KB
Asmens duomenų apsaugos tvarka organizuojant nuotolinį mokymą(si) 2023-03-09 16:42:38 26.8 KB