Vizija, misija

Progimnazijos vizija

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija -  saugi, moderni, atvira naujovėms, teikianti kokybišką išsilavinimą, ugdanti laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, gebančią rinktis prasmingą veiklą ir puoselėjančią krikščioniškąsias ir bendražmogiškąsias vertybes.

Progimnazijos misija

Ugdyti kūrybišką, kritiškai mąstančią, savo pasirinkimus grindžiančią krikščioniškomis vertybėmis asmenybę.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.10 – 10.55
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05