Ugdymo organizavimas

Ugdymo proceso trukmė

Klasės

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė
(ugdymo dienų skaičius)

pradžia

pabaiga

1–4

2022-09-01

2023-06-07

175

5–8

2022-09-01

2023-06-21

185

Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę;

Mokslo metai pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas skirstomi pusmečiais.
Pirmas pusmetis: 1–8 klasės – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d.
Antras pusmetis: 1–4 klasės – 2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. birželio 7 d., 5–8 klasės – 2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. birželio 21 d.;

Pamokos pradedamos 1–8 klasėse – 8.15 valandą;

Pamokos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–8 klasėse – 45 min.;

Pamokų ir pertraukų laikas

Pamokų laikas 1 klasėse:                                         Pertraukų laikas:

1. 8.15 – 8.50                                                             1. 8.50 – 9.10

2. 9.10 – 9.45                                                             2. 9.45 – 10.10

3. 10.10 – 10.45                                                         3. 10.45 – 11.15

4. 11.15 – 11.50                                                         4. 11.50 – 12.25

5. 12.25 – 13.00                                                

Pamokų laikas 2–8 klasėse:                                      Pertraukų laikas:

1. 8.15 – 9.00                                                              1. 9.00 – 9.10

2. 9.10 – 9.55                                                              2. 9.55 – 10.10

3. 10.10 – 10.55                                                          3. 10.55 – 11.15

4. 11.15 – 12.00                                                          4. 12.00 – 12.25

5. 12.25 – 13.10                                                          5. 13.10 – 13.25

6. 13.25 – 14.10                                                          6. 14.10 – 14.20

7. 14.20 – 15.05

Mokinių atostogų trukmė

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens 1–8 klasės

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) 1–8 klasės

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos 1–8 klasės

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų) 1–8 klasės

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros 1–4 klasės

2023-06-08

2023-08-31

Vasaros 5–8 klasės

2023-06-22

2023-08-31

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05