Priėmimas į progimnaziją

Informacija dėl mokinių priėmimo

Į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2024–2025 mokslo metams

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-10 redakcija), Priėmimo į mokyklas organizavimo 2024 metais priemonių planu:: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9  

PRAŠYMAI mokytis 2024–2025 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.

 • Sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;
 • Teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje iš 4 į 5 klasę. Tokie prašymai bus priimami mokykloje. Prašymus registruoti Sistemoje GALI VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda, https://www.klaipeda.lt/lt/-1/struktura-ir-kontaktai/131/klientu-aptarnavimo-skyrius/d79). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Klientų aptarnavimo skyriuje. Minėtas prašymas gali būti teikiamas elektroniniu būdu (info@klaipeda.lt). E_prašymo forma skelbiama: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9).

PIRMĄ KARTĄ REGISTRUOJANTIS SISTEMOJE, būtina aktyvuoti lauką „Registracija“ ir užsiregistruoti per e. valdžios vartus. Galima išankstinė autorizacija. Instrukcijos pateiktos: https://svietimas.klaipeda.lt/kaip-uzpildyti-prasyma/11

Bendra tvarka galima laisvai rinktis 3 mokyklas (teritorinių mokyklų šiai asmenų grupei nėra).
Minėti asmenys bus priimti į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.
SISTEMOS YPATUMAS – per mokslo metus galima registruoti TIK VIENĄ PRAŠYMĄ TAM PAČIAM MOKINIUI. Dėl šios priežasties, esant poreikiui, tais pačiais mokslo metais koreguojamas tik pirminis prašymas.

Mokiniai į Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 1-8 klases priimami vadovaujantis:

 • Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296.
 • Priskirtomis aptarnavimo teritorijomis nustatytomis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-28 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ (čia).

Mokinių priėmimo komisija

Prašymai ir sutartys

Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas į 6-8 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų 2022-03-09 17:08:10 13.63 KB
Prašymas į 5 klases 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas į 1-4 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05