Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijos konsultante įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Diana Grigienė Socialinė pedagogė

207 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.30 – 11.30

12.00  – 14.30

11.30 – 12.00

 8.30 – 9.30

14.30 – 16.15

Antradienis

9.15 – 11.30

12.00 – 13.30

11.30 – 12.00

8.15 – 9.15

13.30 – 16.15

Trečiadienis

9.30 – 11.30

12.00 – 14.30

11.30 – 12.00

 8.30 – 9.30

14.30 – 16.15

Ketvirtadienis

9.15 – 11.30

12.00 – 14.00

11.30 – 12.00

8.15 – 9.15

14.00 – 16.15

Penktadienis

9.30 – 11.30

12.00 – 14.30

11.30 – 12.00

8.30 – 9.30

14.30 – 15.30

Kontaktai Mobilusis +370 645 22250

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

Socialinis pedagogas padeda vaikui

 • Tapti visateisiu visuomenės nariu.
 • Pritapti prie įvairių gyvenimo permainų.
 • Pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai progimnazijoje ar šeimoje.
 • Skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų.
 • Skatina aktyviai visuomeninei veiklai progimnazijoje ir už jos ribų.
 • Skatina aktyviai įsijungti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą.
 • Informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais

 • Tuo atveju, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų spręsdamas vaikų socialines problemas.
 • Kai vaikas nelanko progimnazijos.
 • Kai vaikas nesilaiko progimnazijoss tvarkos taisyklių.
 • Kai tėvai kreipiasi dėl jiems aktualių problemų.
 • Kai tėvai neatlieka savo pareigų.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas

 • Renka informaciją apie problemą, sudaro problemos sprendimo planą ir jį vykdo bei įvertina darbo rezultatus.
 • Pataria, padeda, konsultuoja.
 • Atstovauja, gina vaiko interesus.
 • Tarpininkauja tarp vaiko ir mokytojo, vaiko ir tėvų, tėvų ir mokytojų.
 • Skatina priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.
 • Padeda adaptuotis, aktyvina.
 • Organizuoja ir telkia mokinius įvairiai veiklai.
 • Informuoja, aiškina.
 • Numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti.
 • Ugdo socialinius įgūdžius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.25 – 13.10
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05