Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos nuostatai 2022-03-09 17:07:30 33.17 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-02-04 19:14:47 88.76 KB
Progimnazijos ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-11-17 22:07:25 41.09 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-03-09 17:07:56 35.95 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:15 132.08 KB
Mokinio elgesio mokykloje tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:25 72 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-03-09 17:07:56 52.56 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:51 28.94 KB
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-02-04 19:15:37 28.42 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-01 16:23:17 22.42 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2022-03-09 17:08:02 1.13 MB
Virtualaus bendravimo ir darbo nuotolinio mokymosi pamokose taisyklės 2022-11-17 22:07:12 15.41 KB
Prašymai
Prašymas į 6-8 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Pagrindinio ugdymo sutartis 2022-03-09 17:08:10 52.5 KB
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų 2022-03-09 17:08:10 13.63 KB
Prašymas į 5 klases 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas į 1-4 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB

Atnaujinta: 2023-11-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.25 – 13.10
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05