Turinio auditas

76%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
227 2023-10-01 Sveikatos ugdymas Neutrali Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
246 2023-10-01 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
247 2023-10-01 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-10-01 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gitana
87 2023-10-01 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Gitana
155 2023-10-01 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
273 2023-10-01 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Gitana
54 2023-10-01 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Gitana
114 2023-10-01 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Gitana
161 2023-10-01 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Gitana
177 2023-10-01 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
63 2023-10-01 Vizija, misija Rekomendacija

Paieškoti kokybiškesnių nuotraukų.

Gitana
74 2023-10-01 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Tarp nuorodų yra neveikiančių nuorodų

Gitana
79 2023-10-01 Apie progimnaziją Neutrali

Paieškokite geresnės kokybės nuotraukų

Gitana
116 2023-10-01 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Gitana
123 2023-10-01 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Gitana
133 2023-10-01 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Gitana
164 2023-10-01 About us Rekomendacija

Čia turėtų būti trumpas mokyklos pristatymas anglų kalba.

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-10-01 „Kompiuterinė grafika" (mokytoja G. Ruškienė) Neutrali Gitana
1 2023-10-01 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Gitana
4 2023-10-01 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Gitana
6 2023-10-01 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Gitana
7 2023-10-01 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
8 2023-10-01 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
9 2023-10-01 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Gitana
11 2023-10-01 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
12 2023-10-01 Pasiekimai Neutrali Gitana
18 2023-10-01 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Gitana
19 2023-10-01 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Gitana
21 2023-10-01 Psichologas Bendrieji reikalavimai Gitana
22 2023-10-01 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
23 2023-10-01 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
27 2023-10-01 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Gitana
28 2023-10-01 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Gitana
30 2023-10-01 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.

Gitana
32 2023-10-01 1,2% parama Neutrali Gitana
34 2023-10-01 Ugdymas Neutrali Gitana
35 2023-10-01 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Gitana
41 2023-10-01 Projektinė veikla Neutrali Gitana
43 2023-10-01 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
44 2023-10-01 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
45 2023-10-01 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
46 2023-10-01 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
47 2023-10-01 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Gitana
52 2023-10-01 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
53 2023-10-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Gitana
56 2023-10-01 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Gitana
57 2023-10-01 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
62 2023-10-01 Progimnazija Neutrali Gitana
64 2023-10-01 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Gitana
68 2023-10-01 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Gitana
77 2023-10-01 Versija neįgaliesiems Neutrali Gitana
78 2023-10-01 Svetainės medis Neutrali Gitana
82 2023-10-01 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Gitana
83 2023-10-01 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Gitana
86 2023-10-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Gitana
104 2023-10-01 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Gitana
107 2023-10-01 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
115 2023-10-01 Progimnazijos simboliai Neutrali Gitana
118 2023-10-01 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
129 2023-10-01 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gitana
130 2023-10-01 Slapukų politika Neutrali Gitana
145 2023-10-01 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Gitana
156 2023-10-01 Turinio auditas Neutrali Gitana
159 2023-10-01 Logopedas Bendrieji reikalavimai Gitana
160 2023-10-01 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Gitana
162 2023-10-01 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
163 2023-10-01 Savivalda Neutrali Gitana
165 2023-10-01 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Gitana
166 2023-10-01 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Gitana
167 2023-10-01 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
168 2023-10-01 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Gitana
170 2023-10-01 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
171 2023-10-01 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Gitana
172 2023-10-01 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
175 2023-10-01 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Gitana
176 2023-10-01 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Gitana
178 2023-10-01 Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
179 2023-10-01 Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
180 2023-10-01 Viešųjų pirkimų komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
181 2023-10-01 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
182 2023-10-01 Bibliotekos fondas Neutrali Gitana
183 2023-10-01 Mokyklos istorijos muziejus Neutrali Gitana
185 2023-10-01 ,,Augu su IKT“ (mokytoja I. Norkienė) Neutrali Gitana
186 2023-10-01 Finansinis raštingumas (mokytoja I. Kazanavičienė) Neutrali Gitana
187 2023-10-01 "Atrakink duris į sveikatos šalį" (mokytoja L. Kazakauskienė) Neutrali Gitana
188 2023-10-01 „Pirmieji finansiniai įgūdžiai" (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
189 2023-10-01 „Mąstau ir kuriu" (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
192 2023-10-01 „Informatikos pradmenys" (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
193 2023-10-01 „Linksmoji matematika“ (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
194 2023-10-01 „Matematikos vingrybės" (mokytoja R. Kušlienė) Neutrali Gitana
195 2023-10-01 KMU Muzika 4d kl. (mokytoja O. Turauskienė) Neutrali Gitana
196 2023-10-01 KMU Šokiai 4c kl. (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
197 2023-10-01 „Kodėlčius" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
198 2023-10-01 „Kalbos labirintai" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
199 2023-10-01 Teatro studija (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
200 2023-10-01 „Galvosūkių šalyje" (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
201 2023-10-01 Jaunučių choras "Bangelė" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
202 2023-10-01 Mišrus vokalinis ansamblis (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
203 2023-10-01 „Groju ukulele" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
204 2023-10-01 Instrumentinis ansamblis „Gitaros" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
205 2023-10-01 Šokių būrelis „Siekis" (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
206 2023-10-01 „Jaunųjų matematikų klubas“ (mokytoja V. Žvinklienė) Neutrali Gitana
208 2023-10-01 Tarptautiniai Erasmus+ projektai (mokytoja V.Kerdokienė) Neutrali Gitana
209 2023-10-01 „Įdomioji biologija" (mokytoja J. Kačinskienė) Neutrali Gitana
210 2023-10-01 5-8 kl. sporto būrelis (mokytoja L. Kulvietytė) Neutrali Gitana
217 2023-10-01 Projektas ,,Saugios elektroninės erdvės kūrimas“ Neutrali Gitana
218 2023-10-01 Tarptautinis Erasmus+ projektas “Tarpkultūrinių vertybių kūrimo strategijos švietimo srityje“ (“STRIVE” – Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education) Neutrali Gitana
220 2023-10-01 Tarptautinis Erasmus + projektas „Paaugliai prieš patyčias“ Neutrali Gitana
221 2023-10-01 ES projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“ Neutrali Gitana
222 2023-10-01 Respublikinis projektas „Sveikatiada“ Neutrali Gitana
223 2023-10-01 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Gitana
224 2023-10-01 Katalikiškasis ugdymas Neutrali Gitana
226 2023-10-01 Pailgintos mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
228 2023-10-01 Nuotolinis mokymas Neutrali Gitana
229 2023-10-01 Rengiami tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
230 2023-10-01 Tyrimai Neutrali Gitana
231 2023-10-01 Mokyklos vertinimas ir įsivertinimas Neutrali Gitana
232 2023-10-01 Neformaliojo švietimo užsiėmimų grafikas Neutrali


 

Gitana
233 2023-10-01 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Gitana
234 2023-10-01 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Gitana
235 2023-10-01 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai Gitana
236 2023-10-01 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Gitana
239 2023-10-01 Prevencinė veikla Neutrali Gitana
240 2023-10-01 Mokinių priėmimo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
241 2023-10-01 Klasių tvarkaraščiai 2022-2023 m. m. Neutrali Gitana
242 2023-10-01 Mokytojų tvarkaraščiai 2022-2023 m. m. Neutrali Gitana
243 2023-10-01 1-4 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Gitana
244 2023-10-01 1-8 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Gitana
245 2023-10-01 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Gitana
250 2023-10-01 Vokalinis instrumentinis ansamblis „Šypsenėlė" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
257 2023-10-01 IT dirbtuvės (mokytoja G.Ruškienė) Neutrali Gitana
261 2023-10-01 Tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
262 2023-10-01 Respublikiniai projektai Neutrali Gitana
263 2023-10-01 Miesto projektai Neutrali Gitana
264 2023-10-01 Mokykliniai projektai Neutrali Gitana
265 2023-10-01 Projektas „Judėk ir pažink“ Neutrali Gitana
266 2023-10-01 Projektas „Mano Lietuva“ Neutrali Gitana
267 2023-10-01 Projektas „Draugystei TAIP, patyčioms NE!“ Neutrali Gitana
268 2023-10-01 EuDaMuS – Europos muzikos diena mokykloje Neutrali Gitana
269 2023-10-01 1-4 klasių integruotas informacinių technologijų, dailės ir muzikos projektas „Švenčiu Lietuvą“ Neutrali Gitana
270 2023-10-01 Projektas „Pajūriais pamariais" Neutrali Gitana
271 2023-10-01 Projektas ,,Kalėdinio žaisliuko kūrimas” Neutrali Gitana
272 2023-10-01 STEAM veikla ,,Pasodink Margutį – užaugink gėlytę“ Neutrali Gitana
251 2023-10-01 „Matematikos šalyje" (mokytoja S. Gudavičienė) Neutrali Gitana
252 2023-10-01 Įdomioji matematika 3-4 kl. (mokytoja J. Ramanauskienė) Neutrali Gitana
253 2023-10-01 „Kompiuterio ABC“ (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
254 2023-10-01 Matematikos labirintai (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
255 2023-10-01 Skaitovų būrelis (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-10-01 „Kompiuterinė grafika" (mokytoja G. Ruškienė) Neutrali Gitana
1 2023-10-01 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Gitana
257 2023-10-01 IT dirbtuvės (mokytoja G.Ruškienė) Neutrali Gitana
2 2023-10-01 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gitana
4 2023-10-01 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Gitana
261 2023-10-01 Tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
6 2023-10-01 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Gitana
262 2023-10-01 Respublikiniai projektai Neutrali Gitana
7 2023-10-01 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
263 2023-10-01 Miesto projektai Neutrali Gitana
8 2023-10-01 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
264 2023-10-01 Mokykliniai projektai Neutrali Gitana
9 2023-10-01 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Gitana
265 2023-10-01 Projektas „Judėk ir pažink“ Neutrali Gitana
266 2023-10-01 Projektas „Mano Lietuva“ Neutrali Gitana
11 2023-10-01 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
267 2023-10-01 Projektas „Draugystei TAIP, patyčioms NE!“ Neutrali Gitana
12 2023-10-01 Pasiekimai Neutrali Gitana
268 2023-10-01 EuDaMuS – Europos muzikos diena mokykloje Neutrali Gitana
269 2023-10-01 1-4 klasių integruotas informacinių technologijų, dailės ir muzikos projektas „Švenčiu Lietuvą“ Neutrali Gitana
270 2023-10-01 Projektas „Pajūriais pamariais" Neutrali Gitana
271 2023-10-01 Projektas ,,Kalėdinio žaisliuko kūrimas” Neutrali Gitana
272 2023-10-01 STEAM veikla ,,Pasodink Margutį – užaugink gėlytę“ Neutrali Gitana
273 2023-10-01 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Gitana
18 2023-10-01 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Gitana
19 2023-10-01 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Gitana
21 2023-10-01 Psichologas Bendrieji reikalavimai Gitana
22 2023-10-01 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
23 2023-10-01 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
27 2023-10-01 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Gitana
28 2023-10-01 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Gitana
30 2023-10-01 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.

Gitana
32 2023-10-01 1,2% parama Neutrali Gitana
34 2023-10-01 Ugdymas Neutrali Gitana
35 2023-10-01 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Gitana
41 2023-10-01 Projektinė veikla Neutrali Gitana
43 2023-10-01 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
44 2023-10-01 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
45 2023-10-01 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
46 2023-10-01 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
47 2023-10-01 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Gitana
52 2023-10-01 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
53 2023-10-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Gitana
54 2023-10-01 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Gitana
56 2023-10-01 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Gitana
57 2023-10-01 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
62 2023-10-01 Progimnazija Neutrali Gitana
63 2023-10-01 Vizija, misija Rekomendacija

Paieškoti kokybiškesnių nuotraukų.

Gitana
64 2023-10-01 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Gitana
68 2023-10-01 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Gitana
74 2023-10-01 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Tarp nuorodų yra neveikiančių nuorodų

Gitana
77 2023-10-01 Versija neįgaliesiems Neutrali Gitana
78 2023-10-01 Svetainės medis Neutrali Gitana
79 2023-10-01 Apie progimnaziją Neutrali

Paieškokite geresnės kokybės nuotraukų

Gitana
82 2023-10-01 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Gitana
83 2023-10-01 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Gitana
86 2023-10-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Gitana
87 2023-10-01 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Gitana
104 2023-10-01 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Gitana
107 2023-10-01 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
114 2023-10-01 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Gitana
115 2023-10-01 Progimnazijos simboliai Neutrali Gitana
116 2023-10-01 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Gitana
118 2023-10-01 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
123 2023-10-01 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Gitana
129 2023-10-01 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gitana
130 2023-10-01 Slapukų politika Neutrali Gitana
133 2023-10-01 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Gitana
145 2023-10-01 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Gitana
155 2023-10-01 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Gitana
156 2023-10-01 Turinio auditas Neutrali Gitana
159 2023-10-01 Logopedas Bendrieji reikalavimai Gitana
160 2023-10-01 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Gitana
161 2023-10-01 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Gitana
162 2023-10-01 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
163 2023-10-01 Savivalda Neutrali Gitana
164 2023-10-01 About us Rekomendacija

Čia turėtų būti trumpas mokyklos pristatymas anglų kalba.

Gitana
165 2023-10-01 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Gitana
166 2023-10-01 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Gitana
167 2023-10-01 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
168 2023-10-01 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Gitana
170 2023-10-01 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
171 2023-10-01 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Gitana
172 2023-10-01 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
175 2023-10-01 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Gitana
176 2023-10-01 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Gitana
177 2023-10-01 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Gitana
178 2023-10-01 Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
179 2023-10-01 Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
180 2023-10-01 Viešųjų pirkimų komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
181 2023-10-01 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
182 2023-10-01 Bibliotekos fondas Neutrali Gitana
183 2023-10-01 Mokyklos istorijos muziejus Neutrali Gitana
185 2023-10-01 ,,Augu su IKT“ (mokytoja I. Norkienė) Neutrali Gitana
186 2023-10-01 Finansinis raštingumas (mokytoja I. Kazanavičienė) Neutrali Gitana
187 2023-10-01 "Atrakink duris į sveikatos šalį" (mokytoja L. Kazakauskienė) Neutrali Gitana
188 2023-10-01 „Pirmieji finansiniai įgūdžiai" (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
189 2023-10-01 „Mąstau ir kuriu" (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
192 2023-10-01 „Informatikos pradmenys" (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
193 2023-10-01 „Linksmoji matematika“ (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
194 2023-10-01 „Matematikos vingrybės" (mokytoja R. Kušlienė) Neutrali Gitana
195 2023-10-01 KMU Muzika 4d kl. (mokytoja O. Turauskienė) Neutrali Gitana
196 2023-10-01 KMU Šokiai 4c kl. (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
197 2023-10-01 „Kodėlčius" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
198 2023-10-01 „Kalbos labirintai" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
199 2023-10-01 Teatro studija (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
200 2023-10-01 „Galvosūkių šalyje" (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
201 2023-10-01 Jaunučių choras "Bangelė" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
202 2023-10-01 Mišrus vokalinis ansamblis (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
203 2023-10-01 „Groju ukulele" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
204 2023-10-01 Instrumentinis ansamblis „Gitaros" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
205 2023-10-01 Šokių būrelis „Siekis" (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
206 2023-10-01 „Jaunųjų matematikų klubas“ (mokytoja V. Žvinklienė) Neutrali Gitana
208 2023-10-01 Tarptautiniai Erasmus+ projektai (mokytoja V.Kerdokienė) Neutrali Gitana
209 2023-10-01 „Įdomioji biologija" (mokytoja J. Kačinskienė) Neutrali Gitana
210 2023-10-01 5-8 kl. sporto būrelis (mokytoja L. Kulvietytė) Neutrali Gitana
217 2023-10-01 Projektas ,,Saugios elektroninės erdvės kūrimas“ Neutrali Gitana
218 2023-10-01 Tarptautinis Erasmus+ projektas “Tarpkultūrinių vertybių kūrimo strategijos švietimo srityje“ (“STRIVE” – Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education) Neutrali Gitana
220 2023-10-01 Tarptautinis Erasmus + projektas „Paaugliai prieš patyčias“ Neutrali Gitana
221 2023-10-01 ES projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“ Neutrali Gitana
222 2023-10-01 Respublikinis projektas „Sveikatiada“ Neutrali Gitana
223 2023-10-01 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Gitana
224 2023-10-01 Katalikiškasis ugdymas Neutrali Gitana
226 2023-10-01 Pailgintos mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
227 2023-10-01 Sveikatos ugdymas Neutrali Gitana
228 2023-10-01 Nuotolinis mokymas Neutrali Gitana
229 2023-10-01 Rengiami tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
230 2023-10-01 Tyrimai Neutrali Gitana
231 2023-10-01 Mokyklos vertinimas ir įsivertinimas Neutrali Gitana
232 2023-10-01 Neformaliojo švietimo užsiėmimų grafikas Neutrali


 

Gitana
233 2023-10-01 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Gitana
234 2023-10-01 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Gitana
235 2023-10-01 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai Gitana
236 2023-10-01 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Gitana
239 2023-10-01 Prevencinė veikla Neutrali Gitana
240 2023-10-01 Mokinių priėmimo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
241 2023-10-01 Klasių tvarkaraščiai 2022-2023 m. m. Neutrali Gitana
242 2023-10-01 Mokytojų tvarkaraščiai 2022-2023 m. m. Neutrali Gitana
243 2023-10-01 1-4 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Gitana
244 2023-10-01 1-8 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Gitana
245 2023-10-01 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Gitana
246 2023-10-01 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
247 2023-10-01 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
250 2023-10-01 Vokalinis instrumentinis ansamblis „Šypsenėlė" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
251 2023-10-01 „Matematikos šalyje" (mokytoja S. Gudavičienė) Neutrali Gitana
252 2023-10-01 Įdomioji matematika 3-4 kl. (mokytoja J. Ramanauskienė) Neutrali Gitana
253 2023-10-01 „Kompiuterio ABC“ (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
254 2023-10-01 Matematikos labirintai (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
255 2023-10-01 Skaitovų būrelis (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana