Turinio auditas

74%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
227 2024-06-21 Sveikatos ugdymas Neutrali Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
246 2024-06-21 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
247 2024-06-21 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-21 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gitana
87 2024-06-21 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Gitana
155 2024-06-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
273 2024-06-21 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Gitana
54 2024-06-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Gitana
114 2024-06-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Gitana
161 2024-06-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Gitana
177 2024-06-21 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
63 2024-06-21 Vizija, misija Rekomendacija

Paieškoti kokybiškesnių nuotraukų.

Gitana
74 2024-06-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Tarp nuorodų yra neveikiančių nuorodų

Gitana
79 2024-06-21 Apie progimnaziją Neutrali

Paieškokite geresnės kokybės nuotraukų

Gitana
116 2024-06-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Gitana
123 2024-06-21 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Gitana
133 2024-06-21 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Gitana
164 2024-06-21 About us Rekomendacija

Čia turėtų būti trumpas mokyklos pristatymas anglų kalba.

Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-06-21 „Kompiuterinė grafika" (mokytoja G. Ruškienė) Neutrali Gitana
1 2024-06-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Gitana
4 2024-06-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Gitana
6 2024-06-21 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Gitana
7 2024-06-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
8 2024-06-21 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
9 2024-06-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Gitana
11 2024-06-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
12 2024-06-21 Pasiekimai Neutrali Gitana
18 2024-06-21 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Gitana
19 2024-06-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Gitana
21 2024-06-21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Gitana
22 2024-06-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
23 2024-06-21 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
27 2024-06-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Gitana
28 2024-06-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Gitana
30 2024-06-21 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.

Gitana
32 2024-06-21 1,2% parama Neutrali Gitana
34 2024-06-21 Ugdymas Neutrali Gitana
35 2024-06-21 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Gitana
41 2024-06-21 Projektinė veikla Neutrali Gitana
43 2024-06-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
44 2024-06-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
45 2024-06-21 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
46 2024-06-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
47 2024-06-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Gitana
52 2024-06-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
53 2024-06-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Gitana
56 2024-06-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Gitana
57 2024-06-21 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
62 2024-06-21 Progimnazija Neutrali Gitana
64 2024-06-21 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Gitana
68 2024-06-21 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Gitana
77 2024-06-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Gitana
78 2024-06-21 Svetainės medis Neutrali Gitana
82 2024-06-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Gitana
83 2024-06-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Gitana
86 2024-06-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Gitana
104 2024-06-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Gitana
107 2024-06-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
115 2024-06-21 Progimnazijos simboliai Neutrali Gitana
118 2024-06-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
129 2024-06-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gitana
130 2024-06-21 Slapukų politika Neutrali Gitana
145 2024-06-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Gitana
156 2024-06-21 Turinio auditas Neutrali Gitana
159 2024-06-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai Gitana
160 2024-06-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Gitana
162 2024-06-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
163 2024-06-21 Savivalda Neutrali Gitana
165 2024-06-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Gitana
166 2024-06-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Gitana
167 2024-06-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
168 2024-06-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Gitana
170 2024-06-21 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
171 2024-06-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Gitana
172 2024-06-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
175 2024-06-21 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Gitana
176 2024-06-21 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Gitana
178 2024-06-21 Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
179 2024-06-21 Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
180 2024-06-21 Viešųjų pirkimų komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
181 2024-06-21 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
182 2024-06-21 Bibliotekos fondas Neutrali Gitana
183 2024-06-21 Mokyklos istorijos muziejus Neutrali Gitana
185 2024-06-21 ,,Augu su IKT“ (mokytoja I. Norkienė) Neutrali Gitana
186 2024-06-21 Finansinis raštingumas (mokytoja I. Kazanavičienė) Neutrali Gitana
187 2024-06-21 "Atrakink duris į sveikatos šalį" (mokytoja L. Kazakauskienė) Neutrali Gitana
188 2024-06-21 „Pirmieji finansiniai įgūdžiai" (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
189 2024-06-21 „Mąstau ir kuriu" (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
192 2024-06-21 „Informatikos pradmenys" (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
193 2024-06-21 „Linksmoji matematika“ (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
194 2024-06-21 „Matematikos vingrybės" (mokytoja R. Kušlienė) Neutrali Gitana
195 2024-06-21 KMU Muzika 4d kl. (mokytoja O. Turauskienė) Neutrali Gitana
196 2024-06-21 KMU Šokiai 4c kl. (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
197 2024-06-21 „Kodėlčius" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
198 2024-06-21 „Kalbos labirintai" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
199 2024-06-21 Teatro studija (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
200 2024-06-21 „Galvosūkių šalyje" (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
201 2024-06-21 Jaunučių choras "Bangelė" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
202 2024-06-21 Mišrus vokalinis ansamblis (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
203 2024-06-21 „Groju ukulele" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
204 2024-06-21 Vokalinis instrumentinis ansamblis ,,Šypsenos" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
205 2024-06-21 Šokių būrelis „Siekis" (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
206 2024-06-21 „Jaunųjų matematikų klubas“ (mokytoja V. Žvinklienė) Neutrali Gitana
208 2024-06-21 Anglų k. būrelis (mokytoja V.Kerdokienė) Neutrali Gitana
209 2024-06-21 „Įdomioji biologija" (mokytoja J. Kačinskienė) Neutrali Gitana
210 2024-06-21 5-8 kl. sporto būrelis (mokytoja L. Kulvietytė) Neutrali Gitana
217 2024-06-21 Projektas ,,Saugios elektroninės erdvės kūrimas“ Neutrali Gitana
218 2024-06-21 Tarptautinis Erasmus+ projektas “Tarpkultūrinių vertybių kūrimo strategijos švietimo srityje“ (“STRIVE” – Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education) Neutrali Gitana
220 2024-06-21 Tarptautinis Erasmus + projektas „Paaugliai prieš patyčias“ Neutrali Gitana
221 2024-06-21 ES projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“ Neutrali Gitana
222 2024-06-21 Respublikinis projektas „Sveikatiada“ Neutrali Gitana
223 2024-06-21 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Gitana
224 2024-06-21 Katalikiškasis ugdymas Neutrali Gitana
226 2024-06-21 Pailgintos mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
228 2024-06-21 Nuotolinis mokymas Neutrali Gitana
229 2024-06-21 Rengiami tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
230 2024-06-21 Tyrimai Neutrali Gitana
231 2024-06-21 Mokyklos vertinimas ir įsivertinimas Neutrali Gitana
232 2024-06-21 Neformaliojo švietimo užsiėmimų grafikas Neutrali


 

Gitana
233 2024-06-21 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Gitana
234 2024-06-21 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Gitana
235 2024-06-21 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai Gitana
236 2024-06-21 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Gitana
239 2024-06-21 Prevencinė veikla Neutrali Gitana
240 2024-06-21 Mokinių priėmimo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
241 2024-06-21 Klasių tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Gitana
242 2024-06-21 Mokytojų tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Gitana
244 2024-06-21 1-8 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Gitana
245 2024-06-21 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Gitana
250 2024-06-21 Vokalinis instrumentinis ansamblis „Šypsenėlė" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
257 2024-06-21 IT dirbtuvės (mokytoja G.Ruškienė) Neutrali Gitana
261 2024-06-21 Tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
262 2024-06-21 Respublikiniai projektai Neutrali Gitana
263 2024-06-21 Miesto projektai Neutrali Gitana
264 2024-06-21 Mokykliniai projektai Neutrali Gitana
265 2024-06-21 Projektas „Judėk ir pažink“ Neutrali Gitana
266 2024-06-21 Projektas „Mano Lietuva“ Neutrali Gitana
267 2024-06-21 Projektas „Draugystei TAIP, patyčioms NE!“ Neutrali Gitana
268 2024-06-21 EuDaMuS – Europos muzikos diena mokykloje Neutrali Gitana
269 2024-06-21 1-4 klasių integruotas informacinių technologijų, dailės ir muzikos projektas „Švenčiu Lietuvą“ Neutrali Gitana
270 2024-06-21 Projektas „Pajūriais pamariais" Neutrali Gitana
271 2024-06-21 Projektas ,,Kalėdinio žaisliuko kūrimas” Neutrali Gitana
272 2024-06-21 STEAM veikla ,,Pasodink Margutį – užaugink gėlytę“ Neutrali Gitana
274 2024-06-21 „ENGLISH IS FUN” (mokytoja Jurgita Gainienė) Neutrali Gitana
275 2024-06-21 Įtraukusis ugdymas Neutrali Gitana
276 2024-06-21 Projektas „Santa Claus is coming to town“ Neutrali Gitana
278 2024-06-21 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Neutrali
251 2024-06-21 „Matematikos šalyje" (mokytoja S. Gudavičienė) Neutrali Gitana
252 2024-06-21 Įdomioji matematika 3-4 kl. (mokytoja J. Ramanauskienė) Neutrali Gitana
253 2024-06-21 „Kompiuterio ABC“ (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
254 2024-06-21 Matematikos labirintai (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
255 2024-06-21 Skaitovų būrelis (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-06-21 „Kompiuterinė grafika" (mokytoja G. Ruškienė) Neutrali Gitana
1 2024-06-21 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Gitana
257 2024-06-21 IT dirbtuvės (mokytoja G.Ruškienė) Neutrali Gitana
2 2024-06-21 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gitana
4 2024-06-21 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Gitana
261 2024-06-21 Tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
6 2024-06-21 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Gitana
262 2024-06-21 Respublikiniai projektai Neutrali Gitana
7 2024-06-21 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
263 2024-06-21 Miesto projektai Neutrali Gitana
8 2024-06-21 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
264 2024-06-21 Mokykliniai projektai Neutrali Gitana
9 2024-06-21 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Gitana
265 2024-06-21 Projektas „Judėk ir pažink“ Neutrali Gitana
266 2024-06-21 Projektas „Mano Lietuva“ Neutrali Gitana
11 2024-06-21 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
267 2024-06-21 Projektas „Draugystei TAIP, patyčioms NE!“ Neutrali Gitana
12 2024-06-21 Pasiekimai Neutrali Gitana
268 2024-06-21 EuDaMuS – Europos muzikos diena mokykloje Neutrali Gitana
269 2024-06-21 1-4 klasių integruotas informacinių technologijų, dailės ir muzikos projektas „Švenčiu Lietuvą“ Neutrali Gitana
270 2024-06-21 Projektas „Pajūriais pamariais" Neutrali Gitana
271 2024-06-21 Projektas ,,Kalėdinio žaisliuko kūrimas” Neutrali Gitana
272 2024-06-21 STEAM veikla ,,Pasodink Margutį – užaugink gėlytę“ Neutrali Gitana
273 2024-06-21 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Gitana
18 2024-06-21 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Gitana
274 2024-06-21 „ENGLISH IS FUN” (mokytoja Jurgita Gainienė) Neutrali Gitana
19 2024-06-21 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Gitana
275 2024-06-21 Įtraukusis ugdymas Neutrali Gitana
276 2024-06-21 Projektas „Santa Claus is coming to town“ Neutrali Gitana
21 2024-06-21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Gitana
22 2024-06-21 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
278 2024-06-21 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Neutrali
23 2024-06-21 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
27 2024-06-21 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Gitana
28 2024-06-21 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai


 

Gitana
30 2024-06-21 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.

Gitana
32 2024-06-21 1,2% parama Neutrali Gitana
34 2024-06-21 Ugdymas Neutrali Gitana
35 2024-06-21 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai Gitana
41 2024-06-21 Projektinė veikla Neutrali Gitana
43 2024-06-21 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
44 2024-06-21 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
45 2024-06-21 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Gitana
46 2024-06-21 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
47 2024-06-21 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Gitana
52 2024-06-21 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
53 2024-06-21 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Gitana
54 2024-06-21 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Gitana
56 2024-06-21 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Gitana
57 2024-06-21 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Gitana
62 2024-06-21 Progimnazija Neutrali Gitana
63 2024-06-21 Vizija, misija Rekomendacija

Paieškoti kokybiškesnių nuotraukų.

Gitana
64 2024-06-21 Progimnazijos himnas Neutrali


 

Gitana
68 2024-06-21 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Gitana
74 2024-06-21 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Tarp nuorodų yra neveikiančių nuorodų

Gitana
77 2024-06-21 Versija neįgaliesiems Neutrali Gitana
78 2024-06-21 Svetainės medis Neutrali Gitana
79 2024-06-21 Apie progimnaziją Neutrali

Paieškokite geresnės kokybės nuotraukų

Gitana
82 2024-06-21 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Gitana
83 2024-06-21 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Gitana
86 2024-06-21 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Gitana
87 2024-06-21 Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Gitana
104 2024-06-21 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Gitana
107 2024-06-21 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gitana
114 2024-06-21 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Gitana
115 2024-06-21 Progimnazijos simboliai Neutrali Gitana
116 2024-06-21 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Gitana
118 2024-06-21 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
123 2024-06-21 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Gitana
129 2024-06-21 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gitana
130 2024-06-21 Slapukų politika Neutrali Gitana
133 2024-06-21 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Gitana
145 2024-06-21 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Gitana
155 2024-06-21 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Gitana
156 2024-06-21 Turinio auditas Neutrali Gitana
159 2024-06-21 Logopedas Bendrieji reikalavimai Gitana
160 2024-06-21 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Gitana
161 2024-06-21 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Gitana
162 2024-06-21 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Gitana
163 2024-06-21 Savivalda Neutrali Gitana
164 2024-06-21 About us Rekomendacija

Čia turėtų būti trumpas mokyklos pristatymas anglų kalba.

Gitana
165 2024-06-21 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Gitana
166 2024-06-21 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Gitana
167 2024-06-21 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Gitana
168 2024-06-21 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Gitana
170 2024-06-21 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
171 2024-06-21 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Gitana
172 2024-06-21 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Gitana
175 2024-06-21 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai Gitana
176 2024-06-21 Covid-19 Bendrieji reikalavimai Gitana
177 2024-06-21 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Gitana
178 2024-06-21 Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
179 2024-06-21 Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
180 2024-06-21 Viešųjų pirkimų komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
181 2024-06-21 Mokytojų atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
182 2024-06-21 Bibliotekos fondas Neutrali Gitana
183 2024-06-21 Mokyklos istorijos muziejus Neutrali Gitana
185 2024-06-21 ,,Augu su IKT“ (mokytoja I. Norkienė) Neutrali Gitana
186 2024-06-21 Finansinis raštingumas (mokytoja I. Kazanavičienė) Neutrali Gitana
187 2024-06-21 "Atrakink duris į sveikatos šalį" (mokytoja L. Kazakauskienė) Neutrali Gitana
188 2024-06-21 „Pirmieji finansiniai įgūdžiai" (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
189 2024-06-21 „Mąstau ir kuriu" (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
192 2024-06-21 „Informatikos pradmenys" (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
193 2024-06-21 „Linksmoji matematika“ (mokytoja L. Ubartė) Neutrali Gitana
194 2024-06-21 „Matematikos vingrybės" (mokytoja R. Kušlienė) Neutrali Gitana
195 2024-06-21 KMU Muzika 4d kl. (mokytoja O. Turauskienė) Neutrali Gitana
196 2024-06-21 KMU Šokiai 4c kl. (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
197 2024-06-21 „Kodėlčius" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
198 2024-06-21 „Kalbos labirintai" (mokytoja I. Micevičienė) Neutrali Gitana
199 2024-06-21 Teatro studija (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
200 2024-06-21 „Galvosūkių šalyje" (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana
201 2024-06-21 Jaunučių choras "Bangelė" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
202 2024-06-21 Mišrus vokalinis ansamblis (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
203 2024-06-21 „Groju ukulele" (mokytoja L. Grybauskienė) Neutrali Gitana
204 2024-06-21 Vokalinis instrumentinis ansamblis ,,Šypsenos" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
205 2024-06-21 Šokių būrelis „Siekis" (mokytoja R. Levencova) Neutrali Gitana
206 2024-06-21 „Jaunųjų matematikų klubas“ (mokytoja V. Žvinklienė) Neutrali Gitana
208 2024-06-21 Anglų k. būrelis (mokytoja V.Kerdokienė) Neutrali Gitana
209 2024-06-21 „Įdomioji biologija" (mokytoja J. Kačinskienė) Neutrali Gitana
210 2024-06-21 5-8 kl. sporto būrelis (mokytoja L. Kulvietytė) Neutrali Gitana
217 2024-06-21 Projektas ,,Saugios elektroninės erdvės kūrimas“ Neutrali Gitana
218 2024-06-21 Tarptautinis Erasmus+ projektas “Tarpkultūrinių vertybių kūrimo strategijos švietimo srityje“ (“STRIVE” – Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education) Neutrali Gitana
220 2024-06-21 Tarptautinis Erasmus + projektas „Paaugliai prieš patyčias“ Neutrali Gitana
221 2024-06-21 ES projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“ Neutrali Gitana
222 2024-06-21 Respublikinis projektas „Sveikatiada“ Neutrali Gitana
223 2024-06-21 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Gitana
224 2024-06-21 Katalikiškasis ugdymas Neutrali Gitana
226 2024-06-21 Pailgintos mokymosi dienos grupė Bendrieji reikalavimai Gitana
227 2024-06-21 Sveikatos ugdymas Neutrali Gitana
228 2024-06-21 Nuotolinis mokymas Neutrali Gitana
229 2024-06-21 Rengiami tarptautiniai projektai Neutrali Gitana
230 2024-06-21 Tyrimai Neutrali Gitana
231 2024-06-21 Mokyklos vertinimas ir įsivertinimas Neutrali Gitana
232 2024-06-21 Neformaliojo švietimo užsiėmimų grafikas Neutrali


 

Gitana
233 2024-06-21 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Gitana
234 2024-06-21 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Gitana
235 2024-06-21 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai Gitana
236 2024-06-21 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Gitana
239 2024-06-21 Prevencinė veikla Neutrali Gitana
240 2024-06-21 Mokinių priėmimo komisija Bendrieji reikalavimai Gitana
241 2024-06-21 Klasių tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Gitana
242 2024-06-21 Mokytojų tvarkaraščiai 2023-2024 m. m. Neutrali Gitana
244 2024-06-21 1-8 klasių mokinių konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Gitana
245 2024-06-21 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Gitana
246 2024-06-21 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
247 2024-06-21 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Gitana
250 2024-06-21 Vokalinis instrumentinis ansamblis „Šypsenėlė" (mokytoja O.Turauskienė) Neutrali Gitana
251 2024-06-21 „Matematikos šalyje" (mokytoja S. Gudavičienė) Neutrali Gitana
252 2024-06-21 Įdomioji matematika 3-4 kl. (mokytoja J. Ramanauskienė) Neutrali Gitana
253 2024-06-21 „Kompiuterio ABC“ (mokytoja V. Narkienė) Neutrali Gitana
254 2024-06-21 Matematikos labirintai (mokytoja R. Tirūnienė) Neutrali Gitana
255 2024-06-21 Skaitovų būrelis (mokytoja D. Budvytienė) Neutrali Gitana