Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1. Karolina Anglickaitė

5a kl.

Narė

2. Martynas Lavickas 5b kl.

Narys

3. Patricija Sokolova 5c kl.

Narė

4. Karolina Kubiliūtė

6a kl.

Narė

5. Kamilė Rupainytė

6b kl.

Narė

6. Mantilė Čilvinaitė

6c kl.

Narė

7. Ema Budvytytė 7a kl.

Narė

8. Noja Vėliūtė

7b kl.

Narė
9. Urtė Skačkauskaitė

7c kl.

Narė
10. Iveta Opera

7d kl.

Narė

11. Ema Capilova

8a kl.

Narė

12.

Skaiva Gedgaudaitė 

8b kl. Pavaduotoja
12. Adas Atkočaitis

8b kl.

Pavaduotojas

13. Monika Dokšaitė

8c kl.

Pirmininkė

Mokinių tarybos susirinkimai vyksta 207 kab.

Pirmadieniais    po 3 pamokų

                            po 4 pamokų

Trečiadieniais    po 3 pamokų

                            po 4 pamokų                         

Penktadieniais   po 3 pamokų

                            po 4 pamokų 

Mokinių tarybos tikslas

 • Atstovauti mokinių interesus Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje.

Mokinių tarybos funkcijos

 • Dalyvauti progimnazijos bendruomenės gyvenime ir valdyme.
 • Atstovauti mokinių interesus.
 • Dalyvauti MT posėdžiuose.
 • Bendradarbiauti su progimnazijos specialistais, sprendžiant mokiniams aktualius klausimus.
 • Dalyvauti projektinėje bei prevencinėje veikloje.
 • Inicijuoti bei organizuoti kultūrinius renginius progimnazijoje.
 • Mokinių tarybos nariai atsiskaito juos delegavusiems klasių kolektyvams. Jie renkami vieneriems metams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!