Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1. Gintarė Joškevičiūtė

5a kl.

Narė

2. Benas Soiko 5b kl.

Narys

3. Mantilė Čilvinaitė 5c kl.

Narė

4. Deimilė Lakavičiūtė

6a kl.

Narė

5. Silvija Sokolova

6b kl.

Narė

6. Urtė Skačkauskaitė

6c kl.

Narė

7. Natanas Montvydas

6d kl.

Narys

8. Greta Kisinaitė

7a kl.

Narė
9. Skaiva Gedgaudaitė

7b kl.

Narė
10. Vilius Borusevičius

7c kl.

Narys

11. Ugnė Malakauskaitė

8a kl.

Narė

12. Beata Surblytė

8b kl.

Pirmininkė

13. Kasparas Razmas

8c kl.

Pavaduotojas

Mokinių tarybos susirinkimai vyksta 207 kab.

Antradieniais       po 3 pamokų  7-8 kl. mokiniai,

                               po 4 pamokų 5-6 kl. mokiniai.

Ketvirtadieniais   po 3 pamokų 7-8 kl. mokiniai,

                               po 4 pamokų 5-6 kl. mokiniai.

Mokinių tarybos tikslas

 • Atstovauti mokinių interesus Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje.

Mokinių tarybos funkcijos

 • Dalyvauti progimnazijos bendruomenės gyvenime ir valdyme.
 • Atstovauti mokinių interesus.
 • Dalyvauti MT posėdžiuose.
 • Bendradarbiauti su progimnazijos specialistais, sprendžiant mokiniams aktualius klausimus.
 • Dalyvauti projektinėje bei prevencinėje veikloje.
 • Inicijuoti bei organizuoti kultūrinius renginius progimnazijoje.
 • Mokinių tarybos nariai atsiskaito juos delegavusiems klasių kolektyvams. Jie renkami vieneriems metams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05