Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė

Vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje

1.

Audronė Pivorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Gitana Ruškienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Narė

3.

Ligita Kazakauskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė

4.

Rasa Tirūnienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Narė

5.

Vilma Narkienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Narė

6.

Zita Juškaitė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Narė

Informacija

Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės paskirtis – atlikti progimnazijos veiklos kokybės vertinimą, kurio tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės  vertinimo uždaviniai yra:

 • Rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą.
 • Išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus.
 • Susitarti dėl mokyklos veiklos  tobulinimo prioritetų.
 • Aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

Atliekant mokyklos veiklos kokybės vertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05