ES projektas „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių pažanga“

Tikslas – tobulinti 8 kl. mokinių matematikos pasiekimus diegiant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką.

Uždavinys – įdiegti šiuolaikinę mokymosi aplinką, kuri skatintų matematikos dalyko mokymosi pažangą

Projekto vykdytojas – Kauno Senamiesčio progimnazija.

Projekto partneriai – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, Vilniaus “Taikos“ progimnazija.

Trumpas projekto aprašymas – keturios veiklą tobulinančios mokyklos siekia pagerinti 8 klasės matematikos dalyko pasiekimus taikant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką. Projekto metu bus diegiama elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia stebėti kiekvieną moksleivį, diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą bei suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą siekti aukštesnių rezultatų. Taip pat šiuo projektu siekiama spręsti problemą, kad mokytojai gebėtų dirbti su šiuolaikiniais įrankiais, naudoti mokymo(si) analitiką, jog galėtų efektyviai padėti kiekvienam mokiniui stiprinti individualius gebėjimus. Projekte bus įgyvendinami 3 mokymų ciklai skirti mokytojų kvalifikacijai gerinti. Projekto veiklos padės patobulinti asmeninius mokinių matematikos dalyko rezultatus bei sustiprinti jų motyvaciją mokytis.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

www.esinvesticijos.lt

 

Visi progimnazijos projektai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05