Tarptautinis Erasmus+ projektas “Tarpkultūrinių vertybių kūrimo strategijos švietimo srityje“ (“STRIVE” – Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education)

Projekto tikslas parengti mokyklinio amžiaus vaikų migrantų švietimo metodologiją, kuri remtųsi tiek projektą įgyvendinančių partnerinių organizacijų atlikta analize, tiek skirtingose šalyse įgyvendinamomis gerosiomis praktikomis.

Projekto uždaviniai – parengti 1) mokyklinio amžiaus vaikų migrantų švietimo metodologijų ir integracijos programų analizę 2) rekomendacijas mokyklinio amžiaus vaikų migrantų integracijos programų įgyvendinimui; 3) leidinius – rekomendacijas mokytojams ir mokiniams 4) suorganizuoti baigiamąją projekto konferenciją projekto rezultatams pristatyti

Projekto dalyviai: Maltos, Slovėnijos, Turkijos ir Lietuvos mokyklų mokytojai ir mokiniai

Projekto koordinatoriai – anglų kalbos mokytoja Virgina Kerdokienė ir progimnazijos direktorė Janina Grigienė.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2019-2022

Trumpas projekto aprašymas: 

Projekte dalyvaujančių šalių mokytojai siekia padėti mokyklinio amžiaus vaikams migrantams integruotis, dalijasi  gerąja patirtimi  šioje srityje ir taip mokosi vieni iš kitų. Vienas svarbiausių projekto uždavinių-dalytis informacija ir medžiaga (straipsniais, pamokų planais ir pan.) ir gauti prieigą prie paslaugų (pavyzdžiui, internetinių kursų), susijusių su įtrauktimi, kultūrų įvairove ir iš migrantų šeimų kilusių naujų mokinių integravimu. Projektu skatinamas  kultūrų dialogas kaip priemonė migracijos, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų problemoms spręsti švietimo srityje.

Aktyvi tarptautinio projekto veikla augina pasaulietiškai mąstančius mokinius, stiprina mokyklos tarptautiškumą. Tarptautiškumas yra svarbus švietimo ateičiai, nes tarpkultūrė kompetencija reikšminga konkurencingo XXI a. piliečio kompetencijų dalis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Visi progimnazijos projektai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05