Tėvų taryba

Tėvų tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama klasė Pareigos taryboje
1. Viktorija Jonavičienė

1a kl.

Narė
2. Deimantė Macijauskienė

1b kl.

Narė
3. Lina Lengvienė

1c kl.

Narė
4. Ina Šimkienė

2a kl.

Narė
5. Lina Juozapavičienė

2b kl.

Narė
6. Sonata Voltvikienė

2c kl.

Narė
7. Aleksandra Jankevičienė

3a kl.

Narė
8. Justina Palekaitė

3b kl.

Narė
9. Renata Šalkauskienė

3c kl.

Narė
10. Aušra Eidininkienė

4a kl.

Narė
11. Simona Simonaitienė

4b kl.

Narė
12. Alina Paniulienė

4c kl.

Narė
13. Vilma Zabelienė

4d kl.

Narė
14. Ieva Šliogerienė

5a kl.

Narė
15. Natalija Kapeikienė

5b kl.

Narė
16. Vaida Paulauskaitė Frank

5c kl.

Narė
17. Vilma Karnauskienė

6a kl.

Narė
18. Asta Rubavičienė

6b kl.

Narė
19. Sigita Kuzminskaitė

6c kl.

Narė
20. Daiva Miliuvienė

6d kl.

Narė
21. Ligita Špėgienė

7a kl.

Narė
22. Vilma Stulginskytė

7b kl.

Narė
23. Natalija Galyginienė

7c kl.

Narė
24. Ugnius Litvinas

8a kl.

Narys
25. Kristina Būzienė

8b kl.

Narė
26. Dangira Norbutė

8c kl.

Narė

Tėvų tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais.
 • Analizuoja mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą.
 • Deleguoja atstovus į tarybą.
 • Nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas.
 • Dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose.
 • Svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05