Tėvų taryba

Tėvų tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama klasė Pareigos taryboje
1. Airida Bagdonė

1a kl.

Narė
2. Jurgita Žilienė

1b kl.

Narė
3. Lina Razmienė

1c kl.

Narė
4. Viktorija Jonavičienė

2a kl.

Narė
5. Deimantė Macijauskienė

2b kl.

Narė
6. Lina Lengvienė

2c kl.

Narė
7. Ina Šimkienė

3a kl.

Narė
8. Ieva Čižauskaitė - Kaveckė

3b kl.

Narė
9. Sonata Voltvikienė

3c kl.

Narė
10. Aleksandra Jankevičienė

4a kl.

Narė
11. Justina Palekaitė

4b kl.

Narė
12. Renata Šalkauskienė

4c kl.

Narė
13.      
14. Renata Anglickienė

5a kl.

Narė
15. Solveiga Novikova

5b kl.

Narė
16. Kristina Drazdauskienė

5c kl.

Narė
17. Ieva Šliogerienė

6a kl.

Narė
18. Aliona Balnė

6b kl.

Narė
19. Vaida Paulauskaitė Frank

6c kl.

Narė
20. Vilma Karnauskienė

7a kl.

Narė
21. Asta Rubavičienė

7b kl.

Narė
22. Sigita Kuzminskaitė

7c kl.

Narė
23. Daiva Miliuvienė

7d kl.

Narė
24. Ligita Špėgienė

8a kl.

Narys
25. Vilma Stulginskytė

8b kl.

Narė
26. Natalija Galyginienė

8c kl.

Narė

Tėvų tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais.
 • Analizuoja mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą.
 • Deleguoja atstovus į tarybą.
 • Nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas.
 • Dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose.
 • Svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05