Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija

Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Loreta Pocienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Pirmininkė

2.

Audronė Pivorienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

3.

Renata Lomsargienė

Raštinės vedėja

Narė

4.

Gitana Ruškienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Narė

Informacija

Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisijos paskirtis – priimti rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Gauta parama prioriteto tvarka skiriama tokiems uždaviniams įgyvendinti:

 • Mokinių saugumo užtikrinimui.
 • Ugdymo kokybės gerinimui.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05