Gerb. Tėveliai,

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs turite galimybę pervesti iki 2% metinio pajamų mokesčio į Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą.

Mokyklos bendruomenė maloniai prašo paremti mokyklą. Visos gautos lėšos panaudojamos mokyklos reikmėms. Daugiau informacijos pateikta čia.

Klaipėdos miesto (krašto) geografijos olimpiada

Balandžio 11 dieną, Simono Dacho progimnazijoje vyko, Klaipėdos miesto (krašto) 8 kl. geografijos olimpiada profesoriaus Stasio Vaitekūno prizui laimėti.

Mūsų mokyklos 8a klasės mokinė Emilija Budrytė laimėjo I vietą.

Geografijos mokyt. Rasa Rapolavičienė

OLYMPIS 2014

Balandžio 8 dieną vyko respublikinis anglų kalbos konkursas Olympis 2014, kuriame 5-8 klasių mokiniai galėjo pasitikrinti savo anglų kalbos žinias, atlikdami įvairias įdomias užduotis. Šiame konkurse, kuriame dalyvavo 10 mokinių iš 5-8 klasių, buvo įvairaus sudėtingumo teksto suvokimo gramatikos bei loginio mąstymo užduočių. Atliekant kai kurias užduotis konkurso dalyvius privertė nusišypsoti Olimpe gyvenančių animacinių personažų pokštai.

 Mokytoja Zita Juškaitė

 

„VAIKAI OLIMPINĖS GĖLĖS – 2014”.

Balandžio 4 d. 1a (šokio) klasės mokiniai dalyvavo Klaipėdos miesto Kūno kultūros ir rekreacijos centre vykusiame respublikiniame sporto ir meno festivalyje 

„VAIKAI OLIMPINĖS GĖLĖS – 2014”.  

Šventėje dalyvavo Lietuvos respublikos lopšelių/darželių, mokyklų/darželių, pradinių mokyklų, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, profesinių mokyklų, įvairių sporto, šokių klubų moksleiviai, taip pat universitetų, kolegijų, studentai.

Respublikinis sporto ir meno festivalis ,,Olimpinės gėlės - 2014" vykdomas jau ketvirtus metus iš eilės.

                                                             Rima Žukauskaitė ir Ingrida Norkienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId40dd221271

5-8 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas

Jau ketveri metai tęsiasi gražus ir prasmingas Prano Mašioto ir Liudviko Stulpino rusų kalbos mokytojų ir mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas.

Balandžio 9 dieną į jaukią, estetiškai papuoštą konferencijų salę rinkosi mūsų ir kaimynų (Liudviko Stulpino progimnazijos ) 5-8 klasių mokiniai. Jie dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse ,,Metų laikai“, kurį rengė rusų kalbos mokytoja Natalija Bambalienė. Renginį vedė aštuntokai: Goda Gorodničevaitė ir Marius Mozūraitis. Net 22 mokiniai iš abiejų progimnazijų rusų kalba deklamavo įvairių poetų eiles. Komisija ir žiūrovai išgirdo įdomiai interpretuojamų eilėraščių, klausėsi gražios, taisyklingos rusų kalbos.

Prizines vietas laimėjo ir svečiai, ir mūsų mokiniai. Iš mūsiškių labiausiai pasisekė Justei Jonutytei, Erikai Svitojūtei, Mariui Mozūraičiui, Gvidui Kovanko, Jelizavetai Zujevai, Viktorijai Dargevičiūtei, Viliui Šiožiniui. Nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Džiaugiamės šia gražia tradicija ir aktyviu mokinių dalyvavimu konkurse.

Rusų kalbos mokytoja Natalija Bambalienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId1d2cb58aac

Veiklos pristatymas „Kas gyvena miške?“

Šių metų balandžio 3 d. Prano Mašioto progimnazijoje vyko 2 klasių kryptingo meninio ugdymo veiklos pristatymas „Kas gyvena miške?“

2a (šokių) klasės mokiniai, vadovaujami Rūtos Alifanienės, visus susirinkusius pralinksmino savo šokiais. 2b (teatro) klasės mokiniai, vadovaujami Vilmos Sakalauskienės, suvaidino spektaklį „Traukinuko stotelė“ . 2c (muzikos) klasės mokiniai, vadovaujami Ligitos Grybauskienės, linksmino dainomis bei nuostabiomis melodijomis. 2d (dailės) klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Rasos Michejevos, surengė piešinių parodą.

Renginio pabaigoje visų klasių antrokėliai uždainavo bendrą dainą „Aš turiu“.

Šventės baigiamąjį žodį tarė mokyklos direktorė, kuri padėkojo visoms mokytojoms už įdėtą darbą ir triūsą, už šventėje patirtas džiugias akimirkas.

Kryptingo meninio ugdymo ir pradinių klasių mokytojos                          

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId4d42bbd9a9
              

Popietė „ Aleliuja, Jėzus kėlės...“

Šiandien nėra dar lauko gėlių -
Gerumu tegu žmonės žydės.
Suskambėsiu švelniu varpeliu,
Vos tik šypsenas puokštėn sudės.

Taisom lizdą – lai gandras kalens,
Suks ratus jis padangėje drąsiai.
Margučius vaikai kieme ridens,
Durys atviros šventajai dvasiai.

Balandžio 4 dieną mokykloje vyko priešvelykinė popietė „Aleliuja, Jėzus kėlės...“, kurios metu antrų ir trečių klasių mokiniai buvo pakviesti pažiūrėti ir paklausyti Velykų istorijos apie Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, pašlovinti Dievą giesmelėmis ir susipažinti su velykiniais lietuvių liaudies papročiais bei tradicijomis.

Mokytojos Rasa ir Vilma

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId8d4ebd8d59

Vilties rekolekcijos su miško pažinimo tęsiniu

Į Vilties rekolekcijas Šv. Pranciškaus dvasinės reabilitacijos onkologinio centro koplyčioje kartu su auklėtojomis Vaida ir Lijana, bei lydinčiais tėveliais, išsiruošė  5a ir 5b klasių moksleiviai balandžio 4 dieną. Mokomąsias mišias aukojo brolis Evaldas OFM, giedojo Danielės mama – Lina Budreckienė. Išskirtinė aplinka, įtaigus brolio Evaldo bendravimas su mokiniais netruko įtraukti jų į sakralines apeigas, pasijusti esant patiems svarbiausiems jų dalyviams, išgyventi sąlytį su čia  esančio Aukščiausiojo malone. Tuo galėjome tikėti, matydami su kokiu atsakingumu vaikai rašė ir dėjo ant altoriaus intencijas: dėkojimą, atsiprašymą, prašymą. Gilesnio susimąstymo reikalavusios intencijos neišblaškė mokinių dėmesio ir perėjus į reabilitacijos Centrą. Čia vaikai ne tik klausėsi brolio Evaldo pasakojimo apie Centro veiklą, bet ir  labai daug klausinėjo. Stebino rimtas vaikų domėjimasis, klausimų įvairovė. Po priešpiečių – pasidalinimo vaišėmis – vedami brolio Evaldo, visi patraukėme į mišką. Tą dieną brolis Evaldas parodė vaikams Mišką kaip žmogaus namus, kur, sakė,  jis galįs visiškai be nieko išgyventi ne vieną mėnesį. Kaip? Ir vaikai sužinojo, kad mokant  suvalgyta skruzdėlė numalšina troškulį, kad miške galima valgyti ne tik žolynus, kad be degtukų galima įkurti laužą, išmokti pereiti kliūtis, pamatyti ir aplenkti šernų buveines, neišgąsdinti stirnų, rasti saugią vietą palapinei ir dar daugelį kitų dalykų, kurių jau visai nesivaržydami teiravosi vaikai. Klausinėjo ir kai ką išbandė patys. O kai titnagu įskėlus ugnį įsiliepsnojo laužas, miške nuskardėjo džiugūs šūksniai ir plojimai.

Išsiskyrėme su broliu Evaldu šalia Centro jo paties įrengtoje jurtoje, kur taip dažnai vyksta svečių, bendraminčių, o kartais ir ieškančių dvasinės ramybės žmonių pasikalbėjimai. Grįžome namo, išgyvenę daug gražių jausmų, įgiję kitokį gamtos supratimą, pamilę brolį Evaldą – dvasininką, miško žinovą, žmogų, kuris brangina vaikų draugystę ir padeda gyventi sergantiems.

Mokytojos V.Žvinklienė ir L. Kulvietytė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId6d853defc9

Tėvų diena

Gerb. tėveliai,

š.m. balandžio 10 d.(ketvirtadienį) kviečiame kartu su vaikais atvykti į mokykloje organizuojamą Tėvų dieną.

Individualūs susitikimai su dalykų mokytojais vyks nuo13.30-19.00 val.

Lauksime Jūsų.

AdministracijaIšganytojo prisikėlimo belaukiant...

Įpusėjęs pavasaris tikras darbymetis, ne tik gamtoje, bet ir mokyklos gyvenime, kasdien džiaugiamės olimpiadų dalyvių pasiekimais, nuotaiką kelia renginių gausa. Įsisukę kasdienybėje, nepamirštame ir svarbiausios metų šventės, - mūsų Išganytojo prisikėlimo. Klausydami radijo laidų „Gavėnios keliu“ girdime priminimą, kad reikia pasirūpinti mažiau turinčiais, tai galite padaryti atnešdami nebenešiojamus rūbus į tikybos kabinetą.

Šį penktadienį (balandžio 4d.) pradinių klasių mokiniai širdis turtins dalyvaudami dvasinio ugdymo pratybose. Pirmokai ir ketvirtokai mokyklos konferencijų salėje susitiks su kunigu Dariumi, kuris paaiškins mokiniams, kad Dievui tarnaujame, artimui tarnaudami. Antrokai ir trečiokai pagilins žinias apie Šv. Velykų papročius 2b ir 2d klasių mokinių ir mokytojų Vilmos ir Rasos suorganizuotoje popietėje. Penktokai su auklėtojomis Vaida ir Lijana dieną paves brolio Evaldo OFM valiai dalyvaudami vilties rekolekcijose.

Prie aktų salės įsikurs mokytojos Astos organizuojama paroda, kuriai piešinius tema „Kryžius meilės ženklas“ piešia 1-ųjų klasių mokiniai.

Balandžio 11 dieną Juozapo darbininko bažnyčioje 9.00 val. dalyvausime Šv. Mišių aukoje. Melsimės dėkodami už savo bendruomenę, tad maloniai kviečiame prisijungti ir sudalyvauti galinčius tėvelius. Pabuvę kartu maldoje ir sustiprinti Dievo žodžio 6 klasių mokiniai vyks į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kurioje praturtins žinias Šv. Pranciškaus Asyžiečio istorija, pabendraus su vienuoliu broliu Evaldu OFM. Brolis Piotras OFM Brunono Kverturfiečio bažnyčioje lauks 7-ų ir 8- ų klasių mokinių ir pasidalins su jais mintimis apie gerumą ir viltį.

Štai taip mūsų bendruomene ruošiasi Išganytojo atėjimo šventei, būkime palaiminti ir džiaugsmingi.

Mokytoja J.Vaškienė

Popietė „Knyga mano draugė"

Balandžio 2 dieną Prano Mašioto progimnazijos 1-ų klasių mokiniai rinkosi į popietę „Knyga mano draugė“, skirtą Taptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Popietę pradėjo renginio vedančiosios 5 a klasės mokinės Bernadeta Lileikytė ir Domantė Dauskurdaitė. Jos supažindino pirmokus su Tarptautinės vaikų knygos dienos šventimo tradicijomis. Šventės dalyviams buvo parodytas filmukas „Kaip gimsta knyga“. Moksleiviai demonstravo savo žinias, atspėdami veikėjus iš skaitytų knygų ištraukų.

Popietės dalyvius pasveikino pavaduotoja ugdymui Asta Čiunkienė. Bibliotekos vedėja Aldona Tilvikienė apdovanojo daugiausiai knygų šiais mokslo metais perskaičiusius mokinius:

1 a klasės - Valentą Mockų, Aridą Simaitį, Simoną Daukantą, Austėją Kundrotaitę, Nedą Portnovą, HugąVaišnorą, Liepą Zorytę;

1 b klasės - Kristupą Jurkų, Austėją Lenkšaitę, Nojų Kazlauską.

Padėkos raštu apdovanota 1 a klasė, perskaičiusi daugiausiai knygų mokyklos bibliotekoje.

                                           Pradinių klasių mokytoja        R. Kušlienė

                                           Bibliotekos vedėja       A. Tilvikienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId3450cf826b

Antrųjų klasių projektas „Mes – Baltijos jūros vaikai“

Jūra ritasi į krantą

Saulė pina jai kasas

Tolumoj žuvėdra skrenda

Nardo per šaltas bangas.

(V. Nausėda)

Visi vasarą džiaugiamės galimybe pasimaudyti jūroje, pasikaitinti saulėje, pasivaikščioti smėlėta pakrante. Baltijos jūra yra viena iš judriausių pasaulio jūrų su intensyviu laivų eismu ir tankiai apgyvendintomis pakrančių teritorijomis. Ir net nesusimąstome, kad ji yra ir viena iš labiausiai užterštų pasaulio jūrų. Baigia išnykti daugybė augalų, žuvų rūšių.

Antrųjų klasių mokiniai, norėdami geriau pažinti Baltijos jūrą, sausio-kovo mėnesį vykdė projektą „ Mes – Baltijos jūros vaikai“. Projektui vadovavo mokytojos D. Trakumienė, V. Sakalauskienė, R. Tirūnienė, R. Michejeva. Jis vyko trim etapais. Pirmajame etape mokiniai piešė piešinius, kūrė eilėraščius apie jūrą, rašė rašinėlius. Visi darbai buvo pristatyti parodoje „Mano jūra“.

Antrajame etape mokiniai rinko informaciją apie Baltijos jūrą enciklopedijose, internete, žiūrėjo filmą „Atrask Baltijos jūrą“, lankėsi edukacinėse pamokėlėse: „Vakarų baltų gyvensena ir tradicijos“, „Gintaro kelias“. Viską sužinoję, susirinko į mini konferenciją „Pažink Baltijos jūrą“. 2b klasės mokiniai pasakojo apie Baltijos jūros formavimąsi. 2c klasė pristatė, kokios valstybės yra įsikūrusios prie Baltijos jūros. 2d klasė supažindino su Palanga, Šventąja, Karkle, Būtinge. 2a klasė papasakojo apie Baltijos jūros gyvūniją, augaliją, povandeninį pasaulį.

Trečiasis etapas pakvietė į viktoriną, kurioje buvo apibendrintos, įtvirtintos įgytos žinios apie Baltijos jūrą. Keturių klasių komandos sprendė kryžiažodį, atsakinėjo į klausimus, dėliojo Europos žemėlapį. Neliko pasyviais stebėtojais ir kiti klasių mokiniai. Jie taip pat minė mįsles, atsakinėjo į klausimus. Visi mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais už aktyvų dalyvavimą projekte.

Tikimės, jog šis projektas paskatins mokinius tinkamai elgtis prie jūros: nešiukšlinti, neskinti be reikalo augalų, neardyti kopų.

D. Trakumienė, V. Sakalauskienė, R. Tirūnienė, R. Michejeva

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId264f0ae04a

 

Tarpmokyklinė viktorina „Renkame mįslių karalių“

Kovo 20 dieną Klaipėdos Simono Dacho mokykloje vyko jau tradicine tapusi viktorina „Renkame mįslių karalių“. Viktorinoje dalyvavo antrų, trečių klasių mokinių komandos iš Simono Dacho, Sendvario, Prano Mašioto progimnazijų bei "Vitės" pagrindinės mokyklos. Šiais metais mūsų mokyklą atstovavo Laimis Limontas 2b, Danielius Misevičius 2c, Mantas Galgzdys 2a, Airina Kemešytė 3c, Deividas Penkauskas 3c, Redas Binginas 3b. Prisistatydamos komandos turėjo užminti mįslę, kuri atskleistų komandos pavadinimą. Tad nuo pirmų renginio minučių lydėjo noras mąstyti, spėlioti, dalyvauti. Viktorinoje mokiniai minė mįsles, ieškojo mįslių balionuose, sprendė galvosūkius, dėliojo mįsles, vaidino. Komisijos nariai atidžiai fiksavo komandų atsakymus. Mokiniai labai stengėsi, buvo guvūs ir išradingi, tad viktorinos pabaigoje paaiškėjo, kad visos komandos surinko po lygiai taškų. Renginio metu tryško teigiamos emocijos, vyravo gera nuotaika. Laikas prabėgo labai greitai...

Logopedė L.Sirutytė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId43454681d4

Klaipėdos miesto 5-ų klasių anglų kalbos olimpiada

Kovo 25 dieną mūsų mokykla organizavo Klaipėdos miesto 5-ų klasių anglų kalbos olimpiadą, kurioje dalyvavo 42 mokiniai iš 21 mokyklos. Geriausi miesto penktokai atliko klausymo, teksto suvokimo bei gramatikos užduotis. Olimpiados dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis bei padėkos raštais.

                                           Anglų kalbos mokytojos

Garsusis miesto peliukas Pilies muziejuje…

Garsusis miesto peliukas, turintis stebuklinių galių, kovo 20 d. miesto penktokams, dalyvavusiems istorijos olimpiadoje ,,Jaunieji Klaipėdos miesto žinovai“ Pilies muziejuje, papasakojo vieną istoriją, kaip lietuviškas sūris išgelbėjo Klaipėdos pilį...

Šį padavimą inscenizavo mūsų mokyklos neformaliojo švietimo būrelio ,,Klaipėdos krašto etnologija“ nariai, tapę lėlių teatro aktoriais. Jie, peliuko lydimi, Pilies muziejuje kitų mokyklų penktokus paskatino likti neabejingiems gimtojo krašto etnokultūrai, ieškoti naujų kūrybinių erdvių tautos praeityje.

                                                                                                                  Mokytoja V. Juškienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeIdb84069c483

Akcija „Draugauju aš, draugauk ir Tu!“

Šią savaitę, kovo 24-30 dienomis, mūsų mokykloje startuoja iniciatyvos veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ" įkvėpta akcija ‚,Draugauju aš, draugauk ir Tu!‘‘, skirta sutelkti mūsų mokyklos bendruomenę patyčių problemos sprendimui.

Ilgą laiką visuomenėje vyravo nuomonė, kad patyčios – natūralus reiškinys, etapas, iš kurio išaugama ir į tai nereikia kreipti didelio dėmesio. Tačiau į patyčių problemą reaguoti būtina, nes emocinį smurtą patiriantys vaikai greičiausiai ir patys bus linkę tyčiotis iš kitų ar netgi turės rimtesnių psichologinių problemų. Nuo šių metų, ypatingai norima į šią iniciatyvą įtraukti ir suaugusius žmones, kurie, matydami ar iš vaikų sužinoję apie vykstančias patyčias, ne visada jas atpažįsta ir žino, kaip reaguoti.

Kviečiame ne tik savaitės „BE PATYČIŲ“ metu susimąstyti apie įsisenėjusią patyčių problemą, bet ir kasdien būti pavyzdžiu vieni kitiems.

Socialinė pedagogė Sandra Kavolienė

Iniciatyva „Savaitė be patyčių“ bei mokyklos akcija „Draugauju aš, draugauk ir Tu!“ šiemet prasidėjo netradiciškai – mokyklos „Tėvų klubo“ narių organizuotu bendruomenės rytiniu sutikimu bei radijo laida. „Tėvų klubo“ nariai, sutikdami mokinius, jų tėvelius ir mokytojus, linkėjo šią savaitę surasti naujų draugų bei visus kvietė trečiadienį ir penktadienį 10.00 val. susitikti aktų salėje ir sudalyvauti akcijose „Draugystės ritmu“ bei „Draugystės tvistas“.

Socialinė pedagogė Sandra Kavolienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeIdc6a1d667d0

Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai

Kaip kiekvienais metais taip ir šiemet dalyvavome tarpmokykliniame konkurse „Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai“, kuris vyko kovo 20 dieną Pilies muziejuje. Tai 13-tasis konkursas. Mūsų mokyklos 5-okų komandą sudarė 5a klasės mokinės: Agnė Eidininkaitė, Bernadeta Lileikytė, Viktorija Venclovaitė ir Gabija Kaktaitė.

Konkursą sudarė teorinės ir praktinės užduotys. Mokiniai susipažino su Klaipėdos miesto įkūrimu, vardo kilme, pilies raidos etapais, pilies išplanavimu, karių ginkluote, amatais, apranga, architektūra, Klaipėdos herbu ir pan. Mūsų komandą šiemet lydėjo sėkmė, nes užėmėme I vietą.

Po konkurso su diplomais, gausiomis dovanomis ir gera nuotaika grįžome namo.

                                                                                                             Istorijos mokytoja L. Simutienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId60cde9ddc9

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra – 2014“

Kovo 20 dieną mokykloje vyko tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra – 2014“. Jame dalyvavo 105 mokiniai: 84 (1-4 kl.) ir 21 (5-8 kl.). Tai aktyviausi mokiniai, norintys tobulinti ir gilinti matematikos žinias, lavinti loginį mąstymą. Dėkojame jiems.

Mokytoja Alvyda Usalienė

Sėkmė ir vėl lydėjo

Kasmet kovo mėnesį vyksta miesto 5-8 ų klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Jai ruoštis pradedame jau iš anksto: mokykloje vyksta olimpiada, kuri padeda išaiškinti, kas atstovaus mokyklai miesto olimpiadoje. Prizinių vietų laimime kasmet, o šiais metais sėkmė lydėjo visus keturis miesto olimpiados dalyvius. Sveikiname juos bei jų mokytojas ir linkime sėkmės kitais metais.

Prizines vietas laimėjo:  

5a klasės mokinė Bernadeta Lileikytė – III vieta (mokyt. E. Driezienė),

6b klasės mokinė Justė Jonutytė – II vieta (mokyt. E. Driezienė),

7b klasės mokinė Saulė Zubytė – II vieta (mokyt. A. Čiunkienė),

8b klasės mokinys Darius Skergelza – III vieta (mokyt. V. Juškienė).

 Lietuvių kalbos mokytoja A. Čiunkienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId23a003781f

„EKO savaitės“ atgarsiai

Mūsų mokykloje kovo 17-21 dienomis buvo paskelbtas projektas „EKO savaitė“. Šio projekto įgyvendinimas buvo proga pagalvoti, kaip mūsų elgesys gali įtakoti gamtą, aplinką, kurioje gyvename bei mūsų pačių sveikatą.

Kaip išsaugoti žemę, švarią aplinką, galvoja viso pasaulio mokslininkai. Kartais nepagalvoję išmetame šiukšlę ir manome, kad ši nieko nepakeis, bet net nepastebime, kad šiukšlių vis daugėja. Šiandien dar mažai susimąstome, kad išmesta kartoninė dėžutė irs dvejus metus, plastiko maišelį ras mūsų anūkai, o stiklinio butelio šukės išnyks po dvyliktos mūsų kartos.

Susimąstyti apie aplinkai gręsiančius pavojus, kuriuos galima sumažinti, turėtų kiekvienas. Ką mes turėtume daryti? Turėtume rūšiuoti šiukšles ir jas išmesti tam skirtose vietose, tausoti energijos išteklius, vandenį, nepirkti daiktų, kurie mums nėra būtini, rinktis sveikus maisto produktus, saikingai juos vartoti, sportuoti, atsisakyti žalingų įpročių ir nepradėti vartoti alkoholio, narkotikų ir cigarečių.

Tarsi visai nedaug turime padaryti, visgi nėra lengva. Todėl turime pasistengti. Šios savaitės veikla ir buvo galimybė pradėti saugoti aplinką ir rūpintis savo sveikata. Taigi, ką veikėme šią savaitę?

1-4 klasių mokiniai ir jų mokytojos dalyvavo akcijoje „Šiukšlės – šiukšlinėms“ ir puošė šiukšlines, kad visiems būtų aišku, kad šiukšles reikia mesti į jas, o ne kur panorėjus. 5-8 klasių mokiniai iš antrinių žaliavų sukūrė įspūdingų kostiumų ir pademonstravo juos avangardo šou „Prikelti antram gyvenimui“.

Kovo 20 d. minėjome Žemės dieną. Aprangos kodas mokykloje buvo žalias. Tądien iškėlėme Žemės vėliavą, 1-4 klasių mokinių sukurtais šūkiais vieni kitus skatinome saugoti Žemę. 7-ų klasių mokiniai dalyvavo pamokoje „Ekologija mūsų gyvenime“, kurią vedė svečiai iš Vėtrungės gimnazijos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, įgyvendinusiems projektą „EKO savaitė“ bei prisidėjusiems prie jo organizavimo: pradinių klasių mokytojoms Birūtai Zubrickienei, Irenai Kekienei, Tiksliųjų mokslų metodinei grupei, kūno kultūros mokytojai Lijanai Kulvietytei bei Mokinių tarybai.

Chemijos mokytoja Loreta Pocienė ir

socialinė pedagogė Sandra Kavolienė

Gamtosauginis forumas

Jau antri metai gamtosauginis forumas „BALTIJOS JŪROS LIKIMAS- MŪSŲ RANKOSE“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti, vyksta Valstybinėje jūrų uosto direkcijoje. Šiais metais forume dalyvavo 8a klasės mokinių komanda. Pranešimą „Mikrobiologinis Baltijos jūros tyrimas“ pristatė Dominykas Aryševas ir Mantas Čižus. Juos palaikė Mantas Sungaila, Mindaugas Navickas, Augustas Litvinas, Robertas Šimkus, Mantas Šakalys.

Biologijos mokytoja R.Vaidilienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/#sigFreeId2206ed64a2