Katalikiškas ugdymas
Baigiantis spalio mėnesiui kiekvienas pradedame ruoštis lapkričio pirmajai, visų šventųjų...
Šiandienos rytas buvo ypatingas ne tik naujos dienos pradžia, bet ir jaukiu ir dvasingu Pr...
Rugsėjo 23 d. piligriminiu žygiu, kartu su Klaipėdos moksleiviais, mokytojais ir tikinčiųj...
Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje parapijiečiai visą gegužės mėnesį gali apžiūrėti mokinių...
Mūsų mokykloje gerosios patirties sėmėsi miesto Tikybos mokytojai
Mūsų mokykla kartu su Klaipėdos miesto Šeimos centru organizavo moksleivių konferenciją.
Balandžio 27 d. mūsų mokykloje vyks mokleivių konferencija.
Mokyklos darbuotojai rinkosi Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios koplyčioje ir dalyvavo velyk...
Kun. Donatas Litvinas Progimnazijoje vedė rekolekcijas.
Esame Gavėnios kelyje...
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas