Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos nuostatai 2022-03-09 17:07:30 33.17 KB
Tvarkų aprašai
Progimnazijos ugdymo proceso nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 41.09 KB
Individualios mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 132.08 KB
Mokinio elgesio mokykloje tvarkos aprašas 2024-05-16 15:05:22 90 KB
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 28.94 KB
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 28.42 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-19 22:06:05 24.15 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 85.62 KB
Mokinių pamokų lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 38.7 KB
Dorinio ugdymo dalyko pasirinkimo ir keitimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 43 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo reglamentas 2024-02-12 13:04:30 27.74 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-12 13:04:30 50.81 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 2024-05-31 11:40:34 6.54 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2023 5.71 MB
Smurto ir priekabiavimo Prano Mašioto progimnazijoje prevencijos politika 31.34 KB
Mokymo namuose tvarkos aprašas 26.07 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. 2022-03-09 17:08:02 1.13 MB
Virtualaus bendravimo ir darbo nuotolinio mokymosi pamokose taisyklės 2022-11-17 22:07:12 15.41 KB
Prašymai
Prašymas į 6-8 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų 2022-03-09 17:08:10 13.63 KB
Prašymas į 5 klases 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB
Prašymas į 1-4 klasę 2022-03-09 17:08:10 36.5 KB

Atnaujinta: 2024-02-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!