Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialiste progimnazijoje dirba

Vita Baranauskienė Karjeros specialistė

210 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

12.30 – 14.30

12.00-12.30 16.00-16.45

Antradienis

11.30 – 14.30 11.00-11.30 16.00-16.45

Trečiadienis

11.30 – 14.30 11.00-11.30 15.00-16.45

Ketvirtadienis

11.30 – 13.30 11.00-11.30 15.00-16.45

Penktadienis

10.30 – 12.00 12.00-12.30 14.00-16.30 

Kontaktai Telefonas +37060939863

El. paštas Rašyti

Informacija

Pagrindinis ugdymo karjerai sistemos diegimo mokykloje tikslas – mokinių karjeros kompetencijų ugdymas, jų savarankiškumo bei sąmoningumo stiprinimas.

Šiuolaikinė karjera – tai visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Renkantis profesiją svarbu įvertinti 3 dalykus

 • Profesijos paklausa darbo rinkoje (ar reikalingi šios profesijos specialistai).
 • Gebėjimai, reikalingi tam tikros profesijos atstovui (ar vaikas pasižymi šiais gebėjimais).
 • Veikla, kurią atlieka tam tikros profesijos atstovas (ar vaikui patraukli, įdomi ši veikla).

Ugdymo karjerai paslaugos mokykloje

Mokinio ugdymo karjerai plano derinimas su mokyklos ugdymo planu:

 • Integravimas į pamokas.
 • Klasės valandėlės.

Specialios karjeros užsiėmimai:

 • Karjeros informavimo renginiai.
 • Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai.
 • Mokinio karjeros plano ir portfolio sudarymas ir/ar aptarimas.
 • Individualios / grupinės konsultacijos.
 • Grupinių užsiėmimų ciklas.

Atlikdami šias paslaugas sieksime padėti mokiniams įgyti ar sustiprinti

4 pagrindines karjeros kompetencijas:

 • Savęs pažinimas - pažinti save, savo vertybes, interesus, gebėjimus.
 • Karjeros galimybių pažinimas - kuo įvairesnes profesijas ir mokymosi kelius.
 • Karjeros planavimas - ugdytis gebėjimus kurti, planuoti, priimti sėkmingus sprendimus savo ateičiai.
 • Karjeros įgyvendinimas - sėkmingai, sklandžiai pereiti į naujus veiklos, mokymosi etapus.

Ko tikisi tėvai iš vaikų karjeros?

 • Kad vaikas savo profesinį kelią pasirinks be Jūsų pagalbos ir nekels rūpesčių.
 • Kad vaikas įstos į prestižinę mokyklą ir prestižinę specialybę.
 • Kad įgyvendins Jūsų neišsipildžiusias viltis ir įgis specialybę, kurios Jūs labai norėjote.
 • Kad paseks šeimos tradicija ir pasirinks vieno iš tėvų profesiją.
 • Kad vaikas pasirinks profesiją pagal savo polinkius ir gebėjimus, jam gerai seksis profesinėje veikloje ir jis gerai jausis – tai pageidautinas tėvų lūkestis.

Kaip Jūs galėtumėte padėti savo vaikui?

 • Domėkitės savo vaiku (kuo jis gyvena, kokios kyla abejonės, ką žino, ko nežino...).
 • Kalbėkite apie įvairias profesijas.
 • Diskutuokite apie išsilavinimą, jo svarbą, pliusus ir minusus.
 • Kalbėkite vaikui girdint apie jo gabumus, pasiekimus.
 • Palaikykite vaiką – ištikus sėkmei ar nesėkmei.
 • Lavinkite vaiko tikslingumą ir valią.
 • Dalinkitės su vaiku savo gyvenimiška patirtimi ir klaidomis.
 • Skatinkite ir mokykite vaiką ieškoti informacijos.
 • Bendradarbiaukite su karjeros koordinatore, ugdymo karjerai darbo grupe, mokytojais ir kt.

Jūsų indėlis ugdant mokinių karjeros kompetencijas yra labai svarbus

 • Atvykite į mokyklą ir klasės valandėlių metu papasakokite apie savo profesiją, darbą, jų ypatumus.
 • Pakvieskite į savo darbovietę, savo darbo aplinką mokinius ir parodykite kur ir kaip Jūs dirbate.
 • Padėkite organizuoti įvairius su karjera susijusius renginius, išvykas.
 • Siūlykite savo idėjas, mintis.

 Tik bendromis pastangomis galime pasiekti geriausio rezultato, tad tikimės malonaus bendradarbiavimo.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!