Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologu progimnazijoje dirba

Matas Šertvytis Psichologo asistentas

206 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

10:30 – 11:30,
12:00 – 16:00
11:30 - 12:00 8:00 – 10:30,
16:00 – 16:30

Antradienis

10:30 – 11:30,
12:00 – 15:00
11:30 - 12:00 8:00 – 10:30,
15:00 – 15:30

Trečiadienis

10:30 – 11:30,
12:00 – 16:00
11:30 - 12:00 8:00 – 10:30,
16:00 – 16:30

Ketvirtadienis

10:30 – 11:30,
12:00 – 15:00
11:30 - 12:00 8:00 – 10:30,
15:00 – 15:30
Penktadienis 10:20 – 11:30,
12:00 – 14:30
11:30 - 12:00 8:00 – 10:20

Kontaktai Telefonas (0 46) 363363

El. paštas Rašyti

Psichologo funkcijos

 • Veda pokalbius su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, siekiant suprasti mokinių psichologines ir ugdymosi problemas.
 • Atlieka mokinių psichologinį įvertinimą, nustatant vaiko raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus.
 • Teikia informaciją mokyklos bendruomenei vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.10 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!