Klaipėdos miesto 5-ų klasių mokinių anglų kabos olimpiada

2017 04 04

Kovo 30 dieną mokykloje vyko Klaipėdos miesto 5-ų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo 38 mokiniai iš 19 mokyklų. Mūsų mokyklos 5a kl. mokinė Meda Kniežaitė užėmė II vietą. Sveikiname!

 Anglų k. mokytoja Zita Juškaitė

„Rieda laiko ratai"

2017 04 04

Kovo 30 dieną pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos IV kurso studentės paruošė ir parodė poetinę-muzikinę kompoziciją „Rieda laiko ratai“ antros klasės mokiniams bei mokytojams. Studentės renginyje siekė pasakyti žiūrovui, kad laikas yra žmogaus gyvenimo stebukladarys, tik reikia į jį įsiklausyti, įsižiūrėti. Laikas sukasi ratu ir daro stebuklus gamtoje, žmonių gyvenimuose. Teatralizuotame renginyje buvo kalbama apie laiką, pasitelkiant poeziją, muziką, dainas, šokį. 

,,Gintarinis pavasaris 2017"

2017 03 29
 
Kovo 24 d. pirmą kartą P. Mašioto progimnazijoje organizuotas šokių festivalis - konkursas "Gintarinis pavasaris" sulaukė didelio susidomėjimo ir subūrė tris šimtus dalyvių. Prikaustančius pasirodymus dovanojo ne tik Klaipėdos mokyklų, bet ir kitų miestų bei miestelių šokių grupės.
Dalyviai varžėsi keturiose kategorijose: pirmų–antrų, trečių–ketvirtų, penktų–šeštų, septintų–aštuntų klasių. Šokių grupės parengė 22 pasirodymus. Kai kurios jų – po kelis skirtingų amžiaus grupių kategorijoms.
Pagrindinis renginio tikslas – aktyvinti vaikų, jaunuolių ir jaunimo kultūrinį gyvenimą, meninį ugdymą bei populiarinti šokio meną, supažindinti su šokio stilių įvairove.
Šokių mokytoja Rima

Paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“

2017 03 29

Nuo kovo 20 dienos, visą savaitę, mūsų mokykloje buvo eksponuojama paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“. Genocido aukų muziejaus parengta paroda skirta 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudytiems Lietuvos piliečiams atminti. Visi jie – pirmosios sovietinės okupacijos aukos, naujam režimui „socialiai svetimi ir pavojingi elementai“, kuriuos reikėjo sunaikinti. 1942 m. liepos mėn.–1943 m. vasario mėn. Sverdlovsko srities NKVD valdybos vidaus kalėjimo rūsiuose buvo sušaudyti 77 Lietuvos piliečiai, tarp jų – aštuoni 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetų nariai.

Nužudytų kalinių kūnai buvo sunkvežimiais išvežami už miesto ir užkasami masinėse kapavietėse. Jose užkasta apie 20 tūkst. politinių represijų aukų. 1996 metais šioje vietoje, šalia automagistralės Jekaterinburgas-Maskva 12-ojo kilometro, pastatytas politinių represijų aukų memorialinis kompleksas, kur įrašytos 18 500 aukų pavardės, tarp jų, deja, lietuvių pavardžių nėra, todėl dvidešimt devyneriuose stenduose atsispindi 77 Lietuvos piliečių likimai. Patalpinta daug vaizdinės medžiagos iš šių žmonių gyvenimo iki 1940 metų okupacijos. Eksponuojamos žuvusių lietuvių nuotraukos, jų biografijos,taip pat dokumentai iš baudžiamųjų bylų: nuo nutarimo areštui ir kratos orderio iki mirties nuosprendžio įvykdymo pažymos ir melagingų pranešimų artimiesiems apie mirties priežastį. Genocido aukų muziejaus dėka šitaip įamžintas 77 Lietuvos piliečių atminimas.

Visą savaitę mūsų mokyklos ir kitų mokyklų mokiniai lankėsi parodoje, diskutavo, kodėl taip galėjo įvykti, ar verta šiandien tai prisiminti, apie tai kalbėti? Visi pritarė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro istorijos skyriaus vedėjos žodžiams: “ Negalima pamiršti to, kas buvo brutaliai iš mūsų atimta: tėvai iš šeimų, vaikai iš mamų, mamos iš vaikų. Negalime pamiršti tokių dalykų – jiems senaties nėra“.

Istorijos mokytoja Lilijana Simutienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/index.php/paslaugos?start=40#sigFreeIdb1d881bf7e

Susitikimas su Tiberiados broliais

2017 03 29

Kovo 28 d. mūsų mokykloje svečiavosi vienuoliai iš Tiberiados bendruomenės. Brolis Jonas papasakojo savo pašaukimo istoriją, liudijo susitaikymo sakramento neįkainojamą vertę, o brolis Pranciškus (iš Belgijos) dalinosi apie tai, kaip į širdį sugrįžta ramybė, kai per maldą į ją pakvieti Dievą: “Gyvenimas su Kristumi leidžia mums išgyventi kažką dangiško jau dabar. Šventasis Irenėjus Lijonietis vienuolyną palygina su nedidele šeima arba rojumi... Vienuolio gyvenimas, jei esame į jį kviečiami, yra palaimintas gyvenimas. Jis nėra sunkesnis už vedybinį gyvenimą, pakanka būti ten, kur Viešpats mus kviečia, džiaugsmingai ir ištikimai atsakyti į savąjį pašaukimą. Nepaisant mūsų nešamų kryžių ir mūsų ribotumo, prisikėlęs Kristus yra čia, jis gyvas. Jis apšviečia ir perkeičia.”

Tiberiados bendruomenės vienuoliai (broliai) gyvena paprastą santūrų gyvenimą, kuris remiasi pasitikėjimu Apvaizda, Evangelija ir tiesa. Atsidavę šv.Dvasios vedimui jie liudija apie Jėzų gyvendami vienybėje, nuolankume ir maldoje. Pragyvena iš žemės ūkio darbų, kuriuos jie patys dirba savo rankomis. Rankų darbas jiems suteikia tikrumo ir primena Kūrėjo nuostabius darbus. Kai kurie iš jų studijuodami gauna dvasinės formacijos pagrindus ir pasirenka kunigystės šventimus.

Ypatingas šios bendruomenės troškimas - evangelizuoti jaunus žmones ir šeimas, kad Šv.Dvasia duotų Bažnyčiai jaunų šventųjų, užsidegusių mokinių. Broliai dažnai lanko šeimas, mokyklas, parapijas, į kurias yra kviečiami.

Lietuvoje Tiberiados bendruomenė įsikūrusi Zarasų rajone esančiame Baltriškės kaime.

Tiberiados bendruomenės pavadinimas kilo iš pasakojimo pagal Evangelijoje aprašytą istoriją, kai Petras ėjo vandens paviršiumi ant Tiberiados ežero, pasitikėdamas Viešpačiu.

Sekti Kristumi – tai eiti tikėjimo keliu.

Asta Šiaulienė

View the embedded image gallery online at:
http://masiotas.lt/index.php/paslaugos?start=40#sigFreeIdca061957fc