Darbo užmokestis

 Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais*

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų

skaičius   

2017 metai 

2018 m.
IIketv.
Direktorius 1 1503 1440
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1387 1325

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams     

1 974 1145
Mokytojas 3 697 778
Vyresnysis mokytojas 2 801 950
Mokytojas metodininkas 35 921 1079
Soc.pedagogas 1 1074 1123
Spec.pedagogas 2 741 721
Logopedas 1 883 717
Auklėtojos padėjėja 1 396 413
Auklėtoja
1 (0,6 etato) 353 358
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1 490 629
Bibliotekininkas
1 719 699
Mokytojo padėjėjas 4 465 514
Raštinės administratorius
1 786 967
Dokumentų koordinavimo specialistė 1 798 972
Informacinių komunikacinių technologijų specialiastas
1 (0,5 etato) 498 418
Valytojas 13 380 400
Rūbininkas 2 390 400
Kiemsargis 1 453 420
Stalius 1 390 400
Elektrikas 1 (0,5 etato) 195 200
Santechnikas 1 (0,5 etato) 195 200
Valgyklos vedėja 1 559 746
Indų plovėja 1 380 400
Virėjas 3 401 462

 

*Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis - darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių.

Atnaujinta 2018 04 26

Hits: 6591