Darbo užmokestis

 Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais*

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų      

skaičius   

2016 metai    

2017 m.
IV ketvirtis
Direktorius 1 1426 1600
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1265 1524
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams    
1 568 1095
Mokytojas 11 697 747
Vyresnysis mokytojas 2 801 934
Mokytojas metodininkas 32 921 1104
Soc.pedagogas 1 796 948
Spec.pedagogas 2 692 840
Logopedas 1 692 958
Psichologas - asistentas
1 535 795
Bibliotekininkas
1 609 889
Raštinės administratorius
1 630 780
Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 1 395 540
Informacinių komunikacinių technologijų specialiastas
0,5 393 593
Valytojas 12,25 380 450
Rūbininkas 2 380 450
Kiemsargis 1,25 380 450

Pastatų ir sistemų priežiūros,

einamųjų remontų darbininkas

2.5 380 450
Valgyklos vedėja 1 462 739
Virėjas 2 380 407

 

*Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis - darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių.

Atnaujinta 2017 09 06

Hits: 6194