Darbo užmokestis

 Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais*

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų      

skaičius   

2016 metai    

2017 m.
III ketvirtis
Direktorius 1 1422 1426
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1265 1266
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams    
1 568 818
Mokytojas 7 697 747
Vyresnysis mokytojas 6 801 748
Mokytojas metodininkas 31 921 1003
Soc.pedagogas 1 796 821
Spec.pedagogas 2 692 706
Logopedas 1 692 706
Psichologas - asistentas
1 535 545
Bibliotekininkas
1 609 659
Raštinės administratorius
1 630 380
Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas 1 395 0
Informacinių komunikacinių technologijų specialiastas
0,5 393 393
Valytojas 12,25 380 380
Rūbininkas 2 380 380
Kiemsargis 1,25 380 380

Pastatų ir sistemų priežiūros,

einamųjų remontų darbininkas

3 380 380
Valgyklos vedėja 1 462 463
Virėjas 2 380 401

 

*Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis - darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių.

Atnaujinta 2017 09 06

Hits: 6035