Komisijos ir darbo grupės

 

Progimnazijoje veikiančios nuolatinės komisijos ir darbo grupės

 

1. Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Audronė Pivorienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Komisijos nariai:

 1. Asta Čiunkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 2. Sandra Kavolienė, socialinė pedagogė;
 3. Renata Lomsargienė - sekretorė;
 4. Laima Sirutytė, logopedė-spec. pedagogė;
 5. Vida Veronika Garnionienė, spec. pedagogė;
 6. Rita Kušlienė, pradinių klasių mokytoja;
 7. Jolanta Vaišnorienė, anglų kalbos mokytoja.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokyklos vaiko gerovės komisiją sudaro mokyklos administracijos atstovai, specialistai, mokytojų, klasių auklėtojų atstovai ir pagal poreikį kviečiami Vaiko teisių apsaugos skyriaus bei Klaipėdos 2-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų specialistai.

Komisija atlieka šias funkcijas:

Vaiko gerovės komisija turi teisę:


2. Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija:

Komisijos pirmininkė – Loreta Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Komisijos nariai:

 1. Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Renata Lomsargienė,  raštinės vedėja;
 3. Alvyda Usalienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 4. Gitana Ruškienė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisijos paskirtis – priimti rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Gauta parama prioriteto tvarka skiriama tokiems uždaviniams įgyvendinti:


 

4. Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė:

Darbo grupės vadovas – Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Darbo grupės nariai:

 1. Gitana Ruškienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 2. Ligita Kazakauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 3. Rasa Tirūnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;
 4. Vilma Narkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 5. Zita Juškaitė, anglų k. vyr. mokytoja;

Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės paskirtis – atlikti progimnazijos veiklos kokybės vertinimą, kurio tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės  vertinimo uždaviniai yra:

Atliekant mokyklos veiklos kokybės vertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų.


5. Viešųjų pirkimų komisija:

Ūkio reikmenims:

Komisijos pirmininkė – Loreta Pocienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

Komisijos nariai:

 1. Alvyda Usalienė, progimnazijos tarybos narė;
 2. Janina Grigienė, mokyklos direktorė – administracijos atstovė;
 3. Audronė Pivorienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 4. Renata Lomsargienė, raštinės vedėja.

Vadovėliams ir grožinei literatūrai:

Komisijos pirmininkė – Aldona Tilvikienė, bibliotekos vedėja.

Komisijos nariai:

 1. Alvyda Usalienė, progimnazijos tarybos narė;
 2. Janina Grigienė, mokyklos direktorė – administracijos atstovė;
 3. Renata Lomsargienė, raštinės vedėja.

5. Mokytojų atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Janina Grigienė, mokyklos direktorė;

Komisijos nariai:

 1. Rūta Rimkuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo  skyriaus vyriausioji   specialistė, steigėjo deleguota atstovė,
 2. Ingrida  Norkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota  atstovė,
 3. Eugenija Driezienė,  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Mokytojų  tarybos deleguota atstovė,
 4. Sonata Martinkienė, mokinio mama, Mokyklos tarybos deleguota atstovė.

Mokytojų atestacijos komisijos funkcijos:

Mokytojų atestacijos komisijos posėdžių grafikas 2020 m.

1. Birželio 11 d.

2. Gruodžio 11 d.

Atnaujinta 2020 02 03

Hits: 7547

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.