Naujienos

 

BIBLIOTEKOJE GAUTOS KNYGOS

2017-10-09

Gautos naujos knygos

Kviečiu skaityti :)

                                                                                      Bibliotekos vedėja A. Tilvikienė


 

Dėmesio!

Skaitymo skatinimo akcija - loterija

 „GERASIS SKAITYMO VIRUSAS“

Prasideda

Plačiau apie akcijos sąlygas skaitykite čia.


 Popietė "Knyga mano draugė"

Balandžio 2 dieną Prano Mašioto progimnazijos 1-ų klasių mokiniai rinkosi į popietę „Knyga mano draugė“, skirtą Taptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Popietę pradėjo renginio vedančiosios 5 a klasės mokinės Bernadeta Lileikytė ir Domantė Dauskurdaitė. Jos supažindino pirmokus su Tarptautinės vaikų knygos dienos šventimo tradicijomis. Šventės dalyviams buvo parodytas filmukas „Kaip gimsta knyga“. Moksleiviai demonstravo savo žinias, atspėdami veikėjus iš skaitytų knygų ištraukų. 

Popietės dalyvius pasveikino pavaduotoja ugdymui Asta Čiunkienė. Bibliotekos vedėja Aldona Tilvikienė apdovanojo daugiausiai knygų šiais mokslo metais perskaičiusius mokinius:

1 a klasės - Valentą Mockų, Aridą Simaitį, Simoną Daukantą, Austėją Kundrotaitę, Nedą Portnovą, HugąVaišnorą, Liepą Zorytę;

1 b klasės - Kristupą Jurkų, Austėją Lenkšaitę, Nojų Kazlauską.

Padėkos raštu apdovanota 1 a klasė, perskaičiusi daugiausiai knygų mokyklos bibliotekoje.

 

Projekto „Verčiant Prano Mašioto gyvenimo ir kūrybos puslapius“, skirto rašytojo 150 metų jubiliejui paminėti, renginiai.

                     

Kiekvienais metais gruodžio 19 dieną mokykloje minimas Prano Mašioto gimtadienis. Kadangi šįmet švenčiame šio žymaus žmogaus 150 metų jubiliejų, beveik visi gruodžio mėnesio renginiai buvo skirti Pranui Mašiotui – vaikų rašytojui, pedagogui, visuomenės veikėjui, savo krašto patriotui.

Ta proga daug renginių organizavo bibliotekos vedėja A. Tilvikienė. Jau lapkričio mėnesį ji pakvietė visus 1-4 klasių mokinius dalyvauti skaitymo skatinimo akcijoje „ Skaitome Prano Mašioto knygeles“. Vaikai noriai įsijungė į šią akciją.

Gruodžio 12 dieną 3-4 klasių mokiniai bibliotekos kompiuterinėje skaitykloje ir informacinių technologijų kabinete dalyvavo viktorinoje „Nuotykiai ir įdomybės Prano Mašioto knygose“.                              

Gruodžio 16 dieną mokytojai buvo pakviesti bibliotekon į parodos - literatūrinio furšeto „Pranui Mašiotui 150“ atidarymą. Visi dalyviai apžiūrėjo naują parodą, skirtą vaikų rašytojui.

Gruodžio 17 dieną aktų salėje mokytojai ir mokiniai klausėsi penktokų ir šeštokų literatūrinės kompozicijos „ Verčiant Prano Mašioto gyvenimo ir kūrybos puslapius“ (parengė mokytoja E. Driezienė), gėrėjosi svečių iš Vėžaičių pagrindinės mokyklos atliekama kanklių muzika ir stebėjo penktokų ir šeštokų komandų viktoriną „Ką aš žinau apie Praną Mašiotą“. (Viktorinos nugalėtojais tapo 6a klasės mokiniai).

Gruodžio 18 dieną 8c klasės mokiniai (mokytoja R. Rimkevičienė) nudžiugino penktokus pakviesdami į lėlių vaidinimą pagal Prano Mašioto tekstus „Nuotykis sodžiuje“.

Mokytoja R. Rapolavičienė fojė prie bibliotekos parengė 5-6-7 klasių mokinių piešinių parodą „Senelio pasakos“, o 1-2 klasių mokiniai, padedami savo mokytojų, papuošė koridorių sienas dekoracijomis - aplikacijomis. Mokytoja I. Norkienė pirmo aukšto fojė išleido informacinį stendą „Pranui Mašiotui 150“.

Visa mokyklos bendruomenė, dalyvaudama šiuose renginiuose, skirtuose Prano Mašioto jubiliejui paminėti, daug sužinojo apie šio kilnaus ir darbštaus žmogaus gyvenimą ir veiklą ir džiaugėsi, kad mokosi ir dirba jo vardu pavadintoje mokykloje.

Projekto koordinatorė mokyklos direktorė Janina Grigienė, projekto vadovės Aldona Tilvikienė ir Eugenija Driezienė.

                                          

Hits: 5395