Biblioteka

Bibliotekos vedėja Aldona Tilvikienė

Elektroninis paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 bibl vedeja

Skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami:

I-IV  9.00 val.  – 17. 00 val.

V   9.00 val. - 15.45 val.

Pietų pertrauka – 11.15 val. – 12. 00 val.

Prano Mašioto progimnazijos biblioteka skaičiuoja keturioliktus gyvavimo metus. Pirmaisiais metais bibliotekoje buvo tik 214 egz. grožinės ir informacinės literatūros ir  2075 egz. vadovėlių fondas. 2010 metų sausio pirmai dienai bibliotekos dokumentų fondą sudaro 31970 egz. vadovėlių ir 10290 egz. informacinės bei grožinės literatūros. Pagrindinė bibliotekos fondo grožinės literatūros dalis sukomplektuota mokyklos rėmėjų dėka. Nemažai spaudinių dovanojo kitų miesto mokyklų bibliotekos, mokyklos mokytojai ir mokiniai. Mokyklos bibliotekos skaitykloje yra 34 darbo vietos iš jų 4 kompiuterizuotos. Be bibliotekinės informacinės veiklos, plėtojama įvairi kultūrinė popamokinė veikla: rengiamos popietės pradinių klasių mokiniams, mokinių darbelių parodos, minimos rašytojų, įžymių žmonių sukaktys, organizuojamos ekskursijos pirmų klasių mokiniams, dalyvaujama įvairiuose projektuose, rengiami susitikimai su rašytojais.

Bibliotekos tikslas - visapusiškai tenkinti progimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei sudaryti sąlygas asmenybes savarankiškam tobulėjimui.

Bibliotekos uždaviniai:

1. Tobulinti informacinių, komunikacinių paslaugų teikimą, naudojant šiuolaikines informacines technologijas.

2. Drauge su pedagogų kolektyvu ugdyti moksleivių, informacinius ir komunikacinius gebėjimus.

2. Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą bibliotekos dokumentų fondą, papildant jį įvairių formų informacijos laikmenomis.

Prioritetas - bibliotekos, kaip informacinio centro, veiklos tobulinimas. MOBIO – informacinės sistemos diegimas.

Paslaugos:

•    Knygų išdavimas į namus.
•    Informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius.
•    Reikalingos literatūros ir informacijos paieška.
•    Individuali pagalba renkantis literatūrą.
•    Parodos, knygų pristatymai, renginiai.
•    Darbas kompiuteriu ir internetas.

Hits: 6466