Tėvams

Pagrindinis ugdymo karjerai sistemos diegimo mokykloje tikslasmokinių karjeros kompetencijų ugdymas, jų savarankiškumo bei sąmoningumo stiprinimas.

Šiuolaikinė karjera – tai visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

 

Dažniausiai pasitaikančios profesijos pasirinkimo klaidos:

 • pagal išorinį įvaizdį, prestižą, populiarumą;
 • tapatinimas su mokykliniu mokymosi dalyku;
 • profesijos tapatinimas su asmeniu;
 • pasiduodant draugų įtakai;
 • nusiteikimas, kad profesiją renkasi visam gyvenimui;
 • nenoras ar nemokėjimas analizuoti savo asmeninių  savybių, norų, interesų, svajonių;
 • savo fizinės ir sveikatos būklės nepaisymas;
 • neturėjimas alternatyvos arba kitų variantų;
 • neskubėjimas apsispręsti ir ateities plano neturėjimas.

Renkantis profesiją svarbu įvertinti 3 dalykus:

 • Profesijos paklausa darbo rinkoje (ar reikalingi šios profesijos specialistai),
 • Gebėjimai, reikalingi tam tikros profesijos atstovui (ar vaikas pasižymi šiais gebėjimais),
 • Veikla, kurią atlieka tam tikros profesijos atstovas (ar vaikui patraukli, įdomi ši veikla).

Ugdymo karjerai paslaugos mokykloje:

§ Mokinio ugdymo karjerai plano derinimas su mokyklos ugdymo planu.

 • Integravimas į pamokas;
 • Klasės valandėlės.

§ Specialios karjeros užsiėmimai:

 • Karjeros informavimo renginiai;
 • Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai;
 • Mokinio karjeros plano ir portfolio sudarymas ir/ar aptarimas;
 • Individualios / grupinės konsultacijos;
 • Grupinių užsiėmimų ciklas.
Atlikdami šias paslaugas sieksime padėti mokiniams įgyti ar sustiprinti
4 pagrindines karjeros kompetencijas:
 • Savęs pažinimas - pažinti save, savo vertybes, interesus, gebėjimus,
 • Karjeros galimybių pažinimas - kuo įvairesnes profesijas ir mokymosi kelius,
 • Karjeros planavimas - ugdytis gebėjimus kurti, planuoti, priimti sėkmingus sprendimus savo ateičiai,
 • Karjeros įgyvendinimas - sėkmingai, sklandžiai pereiti į naujus veiklos, mokymosi etapus.

Ko tikisi tėvai iš vaikų karjeros?

 • Kad vaikas savo profesinį kelią pasirinks be Jūsų pagalbos ir nekels rūpesčių;
 • Kad vaikas įstos į prestižinę mokyklą ir prestižinę specialybę;
 • Kad įgyvendins Jūsų neišsipildžiusias viltis ir įgis specialybę, kurios Jūs labai norėjote;
 • Kad paseks šeimos tradicija ir pasirinks vieno iš tėvų profesiją;
 • Kad vaikas pasirinks profesiją pagal savo polinkius ir gebėjimus, jam gerai seksis profesinėje veikloje ir jis gerai jausis – tai pageidautinas tėvų lūkestis.

Kaip Jūs galėtumėte padėti savo vaikui?

 • Domėkitės savo vaiku (kuo jis gyvena, kokios kyla abejonės, ką žino, ko nežino...);
 • Kalbėkite apie įvairias profesijas;

 • Diskutuokite apie išsilavinimą, jo svarbą, pliusus ir minusus;

 • Kalbėkite vaikui girdint apie jo gabumus, pasiekimus;

 • Palaikykite vaiką – ištikus sėkmei ar nesėkmei;

 • Lavinkite vaiko tikslingumą ir valią;

 • Dalinkitės su vaiku savo gyvenimiška patirtimi ir klaidomis;

 • Skatinkite ir mokykite vaiką ieškoti informacijos;

 • Bendradarbiaukite su karjeros koordinatore, ugdymo karjerai darbo grupe, mokytojais ir kt.
   

Jūsų indėlis ugdant mokinių karjeros kompetencijas yra labai svarbus:

 • Atvykite į mokyklą ir klasės valandėlių metu papasakokite apie savo profesiją, darbą, jų ypatumus;
 • Pakvieskite į savo darbovietę, savo darbo aplinką mokinius ir parodykite kur ir kaip Jūs dirbate;
 • Padėkite organizuoti įvairius su karjera susijusius renginius, išvykas;
 • Siūlykite savo idėjas, mintis.

 

Tik bendromis pastangomis galime pasiekti geriausio rezultato,
tad tikimės malonaus bendradarbiavimo.
Atnaujinta 2016 09 01
Hits: 5533