Priėmimas

Vaikai į priešmokyklinę grupę priimami į mokyklą vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-352  „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu.

Mokiniai į Prano Mašioto progimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtinu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296 ir Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-247.

Su šiais dokumentais galite susipažinti čia: mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos ir priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas.

Miesto gatvių pasitikrinimui naudokitės šiuo Klaipėdos miesto žemėlapiu.

Mokinių priėmimo komisija:
  • Asta Čiunkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Renata Lomsargienė, raštinės administratorė;
  • Lilijana Simutienė, Progimnazijos tarybos pirmininkė;
  • Gintarė Gerbauskienė, psichologė asistentė.

kmuP5220015

Atnaujinta 2017 06 05

Hits: 6951