Parama

Brangūs tėveliai ir mokyklos darbuotojai,

nuoširdžiausiai dėkojame visiems, kurie finansiškai rėmėte ir teberemiate mokyklą. 2016 m. progimnazija gavo 4000 eurų paramos lėšų. Jūsų paramos dėka nupirkome indų priešmokyklinės grupės vaikams (197 Eur), kompiuterį ir jo detales (697 Eur), vardinius rašiklius progimnazijos tradiciniam projektui „Mokyklos garbė“ (400 Eur), kanceliarines prekes (popierius, spalvotas popierius, kreida (309 Eur), apmokėjome mokinių keliones į konkursus, varžybas (kelionės į Vilnių, Tauragę, Anykščius (1340 Eur)), 304 eurus skyrėme reprezantacinėms išlaidoms (prizai, suvenyrai, balionai ir kt.), 543 eurus   – ūkinėms reikmėms (ūkinės prekės, kuras žoliapjovei ir kt), 120 eurų – muzikos instrumentų derinimui, 170 eurų – apsauginiam aptvaro remontui, 15 eurų – pašto paslaugoms . Iš viso per metus išleidome 4095 Eur.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatose yra įtvirtinta nauja nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė - nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą ūkio subjektą. Jeigu  Jūs nusprendėte 2% savo pajamų mokesčio skirti Prano Mašioto progimnazijai:

1. Prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę.

2. Pasirinkite e deklaravimą, tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kurioje jau būsite registruotas (duomenys imami iš banko).

3. Pasirinkite formą „Pildyti portale“.

4. Iš pateikto formų/dokumentų sąrašo Jums reikia surasti FR 0512 formą (Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą).

5. Užpildyti ir pateikti.

Jūsų patogumui FR 0512 formą padės surasti ir užpildyti klasės auklėtojas. Tokiu atveju minėta forma turi būti įdėta į voką, vokas užklijuojamas ir paramos davėjas pasirašo užklijavimo vietoje.
                      Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintomis raidėmis, o 16 skiltyje nurodykite kiek procentų (iki 2%) ketinate pervesti paramai. Specialią prašymo formą bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti VMI arba interneto adresais:

 

Prano Mašioto progimnazijos rekvizitai

 

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas)     

295170620

Paramos gavėjo pavadinimas

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

Buveinės adresas

Varpų g.3 , 94275 Klaipėda

Banko pavadinimas

Bankas „Swedbank“                          

Banko kodas

73000

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

LT   327300010077203235                                  

P.s. FR 0512 forma yra kompiuteriuose mokytojų kambaryje, bibliotekoje ir raštinėje.

Pagarbiai,

Prano Mašioto progimnazijos direktorė

Janina Grigienė

 

Hits: 6052