eTwinning projektas ,,Karalienė Luizė svetima ar nepelnytai užmiršta?"

2017 05 15

Mūsų mokykla prisijungė prie respublikinio eTwinning projekto ,,Karalienė Luizė svetima ar nepelnytai užmiršta?", kurio tikslas - skatinti mokinius domėtis savo krašto istorija bei įžymiomis asmenybėmis. Visą gegužės mėnesį 5-8 klasių mokiniai vykdo įvairią veiklą. Per anglų bei istorijos pamokas mokiniai turi galimybę pamatyti filmą apie Karalienę Luizę bei parašyti rašinėlius anglų kalba apie ją. Istorijos mokytoja mokiniams pristato įdomius faktus apie šią svarbią Klaipėdos kraštui istorinę asmenybę. Per dailės ir informacinės technologijos pamokas mokiniai piešia karalienės Luizės portretą. Klaipėdos Rotary klubas suteikė galimybę mokykloje pamatyti parodą „Karalienė Luizė“. Vėliau mokiniai dalyvaus ekskursijoje ,,Karalienės Luizės pėdsakais Klaipėdos senamiestyje" atlikdami įvairias edukacines užduotis. Gegužės 16 d. mokykloje lankysis literatūrologė Jovita Saulėnienė, kuri parašė knygą apie Karalienę Luizę. Projekto metu mokiniai pagilins istorijos, užsienio kalbų, dailės ir informatikos žinias, išsamiau susipažins su tiriamąja veikla, ugdysis esmines dalykines (gebės rinkti informaciją, analizuoti, vertinti bei daryti išvadas ir taikyti įgytas žinias praktikoje) ir bendrąsias (gebės dirbti komandoje, bendradarbiauti, mokės derinti žinias praktinėje veikloje) kompetencijas.

Mokytojos Lilijana Simutienė ir Zita Juškaitė

Hits: 1082